Uroczystości szkolne 20_21

Kalendarz uroczystości szkolnych 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09. IX Wychowawcy klas
Dzień Języków Obcych                  26.09 IX Nauczyciele języków obcych w klasach
Dzień Chłopca 30.09 IX Wychowawcy w klasach
Dzień Edukacji Narodowej (nagranie) – Pasowanie na ucznia                    14.10 X A. Horzela, wychowawcy klas I
Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II (16 października 1978) / nagranie 22.10 X D. Nadolny
Rocznica odzyskania niepodległości – nagranie 11.11 XI O. Zimończyk
Mikołajki 6.12 XII Wychowawcy w klasach
Apel świąteczny – nagranie   XII K. Kunat
Dzień Babci i Dziadka (21, 22.01) – nagranie   I Wychowawcy klas I – III
Dzień Profilaktyki 19.03 / 22.03 III G. Kamińska, J. Ulman – Szłapka, A. Horzela
Dzień Dziewcząt 8.03. III Wychowawcy w klasach
Savoir vivre – online   III K. Kunat
Rekolekcje   III D. Nadolny
Apel świąteczny- Wielkanoc – nagranie 31.03 III M. Pawełek
Rocznica śmierci Jana Pawła II (zm.2 kwietnia 2005) – nagranie do 31.03 IV I. Marcol -Perlak
Dzień Ziemi – nagranie lub zajęcia w klasach wg scenariusza 22.04.  IV  D. Korpan, J. Roziński
Dzień promocji zdrowia   V J. Ulman, K. Kunat, A. Horzela
3-Maja – nagranie 30.04. V J. Rduch
Święto szkoły (ur. JPII 18 maja 1920) 18.05 V Wychowawcy (tablica pamiątkowa)
Dzień Matki i Ojca   V / VI Wychowawcy klas I – III
Dzień Dziecka    1.06. VI Wychowawcy w klasach
Wybory do samorządu uczniowskiego   VI A. Horzela, I. Marcol – Perlak
Zakończenie roku szkolnego – kościół 24.06 VI D. Nadolny
Zakończenie roku szkolnego 25.06 VI Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas

 

 

Na uroczystościach szkolnych obowiązuje wszystkich strój wizytowy, uczniów –  szkolny.

Uroczystości państwowe i oficjalne: hymn, godło, barwy RP oraz sztandar szkoły.Komentarze są zamknięte.