Twórczość papieża

Chrześcijaństwo w swoich początkach nie kochało teatru. Fobia na wszystko, co teatralne, była tak przemożna, że od aktorów zdecydowanych przyjąć naukę Chrystusa pierwsze gminy chrześcijańskie żądały porzucenia starej skóry, również w sposobie zarabiania na życie. To oczywiste, że prześladowania pierwszych chrześcijan musiały skończyć się nieufnością do jakichkolwiek przejawów teatralizowania rzeczywistości.
Sytuacja zmieniła się jednak znacząco w X wieku, kiedy to do Kościoła wkroczyło visitatio sepulchri – nawiedzenie grobu przez trzy Marie – skromna inscenizacja wprowadzona do Mszy św. Rezurekcyjnej. Ten nieśmiały powrót Kościoła do teatru rozwinął się w średniowieczu do monstrualnych inscenizacji misteriów Męki Pańskiej, trwających nieraz cały tydzień i angażujących wszystkich mieszkańców miasta. Kondycja aktorów zawodowych wciąż jednak budziła nieufność, a pogrzeb histriona poza murami cmentarza, w niepoświęconej ziemi – wcale nie należał do rzadkości.
Dożyliśmy jednak czasów, kiedy głową Kościoła katolickiego został były aktor i do końca poeta – Karol Wojtyła – Jan Paweł II.        „…Bądźcie artystami wiary…” – pisał Roman Brandstaetter. Jan Paweł II jest wielki dlatego, że w każdym calu był artystą, niespokojnym duchem, że pozostawił po sobie tyle twórczych i nowych pomysłów, że nie pozwolił, aby ubezwłasnowolniła go forma, urząd, rutyna.
A kunszt słowa? Kiedy słuchamy homilii Papieża, oglądamy filmy z pielgrzymek do Ojczyzny, nie można odmówić sobie radości z odkrywania i smakowania mistrzostwa w posługiwaniu się językiem polskim, mistrzostwa naprawdę aktorskiego. Spróbujcie zrozumieć, jak wiele aktora było w Papieżu, który umiał rozmawiać z tłumami, zachwycać pięknem języka, porywać i wzruszać, rozbawiać i rozbrajać, który umiał spojrzeć słuchaczowi w oczy tak, że wierzyliśmy, iż mówi tylko do nas i do nikogo więcej…, który wiedział jak wykorzystać Piękno, aby służyło Prawdzie i Miłości… „Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało.”

Twórczość Jana Pawła II

2005- ” Pamięć i tożsamość”
2004- ” Wstańcie! Chodźmy”
2003- ” Tryptyk rzymski”
1996- ” Dar i tajemnica”
1994- „Przekroczyć próg nadziei” (wywiad- rzeka udzielony włoskiemu dziennikarzowi Vittorio Massoriemu)
1986- „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeńska”

Książki wydane jako Karol Wojtyła

 • Renesansowy psałterz
 • Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze
 • Miłość i odpowiedzialność-Lublin 1960,KUL
 • Osoba i czyn
 • Znak, któremu sprzeciwiać się będą
 • Zagadnienie podmiotu moralności
 • Elementarz etyczny
 • Aby Chrystus się nami posługiwał
 • O teatrze słowa

1964- ” Promieniowanie ojcostwa”(sztuka teatralna)
1960- ” Przed sklepem jubilera”(sztuka teatralna)
1950- ” Brat naszego Boga”( sztuka teatralna)
1946- ” Pieśń o Bogu ukrytym”
1940- ” Hiob”, ” Jeremiasz”( sztuki teatralne)

Wydawnictwa muzyczne

 • Abba Pater- Sony Music Entertainment, 1999
 • Wśród nocnej ciszy z albumu Wśród nocnej ciszy… – śpiew

Encykliki Jana Pawła II

 1. Redemptor Hominis- Jezus Chrystus- Odkupiciel człowieka- 4 marca 1979
 2. Dives in Misericordia- Boże miłosierdzie- 30 listopad 1980
 3. Laborem Exercens- O pracy ludzkiej- 14 września 1981
 4. Slavorum Apostoli- Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji św. Cyryla i Metodego -2 czerwca 1985
 5. Dominum et Vivificantem- Duch Święty o życiu Kościoła i świata- 18 maja 1986
 6. Redemptoris Mater- Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła- 25 marca 1987
 7. Sollicitudo Rei Socialis- Społeczna troska- 30 grudnia 1987
 8. Redemptoris Missio- O stałej aktualności posłania misyjnego – 7 grudnia 1990
 9. Centesimus Annus- W stulecie encykliki Leona XIII Rerum Novarum – 1 maja 1990
 10. Varitatis Splendor- Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła – 6 sierpnia 1993
 11. Evangelium Vitae- O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego- 25 marca 1995
 12. Ut Unum Sint- O działalności ekumenicznej- 25 maja 1995
 13. Fides et Ratio- O relacjach między wiarą a rozumem- 14 września 1998
 14. Ecclesia de Eucharistia- Eucharystia w życiu Kościoła- 17 kwietnia 2003

Listy apostolskie – najważniejsze

 • Salvifici doloris
 • Mulieris dignitatem

Adhortacje apostolskie

 1. Catechesi Tradendae- O katechizacji w naszych czasach-1979
 2. Familiaris Consortio- O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym-1981
 3. Redemptionis Donum- O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia-1984
 4. Reconciliatio et Paenitentia- O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła-1984
 5. Christifideles Laici-O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze WatykańskimII-1988
 6. Redemptoris Custos- O świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła-1989
 7. Pastores Dabo Vobis- O formacji kapłanów we współczesnym świecie- 1992
 8. Ecclesia in Africa- O Kościele w Afryce- 1995
 9. Vita Consecrata- O życiu konsekrowanym i jego w Kościele i świecie- 1996
 10. Ecclesia in America- O Kościele w Ameryce-1999
 11. Ecclesia in Asia- O Kościele w Azji-1999
 12. Ecclesia in Oceania- O Kościele w Oceanii- 2001
 13. Ecclesia in Europa- O Kościele w Europie-2003
 14. Pastores gregis- O biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata- 2003

Konstytucje apostolskie

 • Sapientia Christiana- o uniwersytetach i wydziałach teologicznych-1979
 • Magnum Matrimonii Sacramentum- prawne uznanie papieskiego instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną-1982
 • Ut Sit- o powołaniu Prałatury Personalnej Świętego Krzyża i Opus Dei-1982
 • Sacrae Disciplinae Leges- ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego kodeksu prawa kanonicznego- 1983
 • Divinus perfectionis Magister- określająca zasada postępowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego-1983
 • Spirituali Militum Curae- o duszpastrcstwie żołnierzy-1986
 • Pastor Bonus – o odnowie i reformie Kurii Rzymskiej-1988
 • Ex corde Ecclesiae- o uniwersytetach katolickich- 1990
 • Sacri Canones- ogłoszona z okazji wprowadzenia kodeksu kanonów kościołów wschodnich- 1990
 • Fidei Depositum- z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego-1992
 • Universi Dominici Gregis- o wakacie Stolicy Piotrowej- 1996


Komentarze są zamknięte.