Opieka zdrowotna 20_21

OPIEKA ZDROWOTNA
12 września 2019r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Opieka realizowana jest w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Higienistka

Informacja dla rodziców.

Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA  z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U.2019.736 t.j. z dnia 2019.04.19

 Stomatolog

Uczniowie mogą korzystać z wszystkich gabinetów, które posiadają podpisane umowy z NFZ.  Brak oferentów w rozmowach z Urzędem Miasta Rybnika.Komentarze są zamknięte.