Wolontariat 2020/2021

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 2020/2021

ZBIERAMY NAKRĘTKI – CIĄG DALSZY

W tym roku szkolnym również prowadzimy akcję zbierania nakrętek na rzecz chorej Joasi. Nakrętki przynosimy w woreczkach i zostawiamy w specjalnie przygotowanych kartonach obok portierni. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID 19 w tym roku nie będzie konkursu na największą ilość przyniesionych nakrętek. Nakrętki zostaną przekazane w całości z SP4.

POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM

W związku z trudną sytuacją życiową niektórych uczniów naszej szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, Dyrekcja Szkoły oraz Szkolny Klub Wolontariatu postanowili ogłosić akcję charytatywną na rzecz tych uczniów i ich rodzin. Celem akcji jest zbiórka :
– artykułów żywnościowych ( z długą datą gwarancji ),

– artykułów chemicznych,
– artykułów szkolnych.
Akcja będzie trwała od 07.10.2020 do 30.10.2020.Komentarze są zamknięte.