Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku
ul. K. Miarki 74, 44-203 Rybnik-Ligota
tel: (0-32) 42-23-538
fax: (0-32) 42-23-538
strona www: www.sp4.rybnik.pl
e-mail: sp4ryb_dyr@onet.pl

*Rodzice mogą również kontaktować się  ze szkołą (wychowawcą, nauczycielami) poprzez e- dziennik.

inspektor ochrony danych: Joanna Moćko 
kontakt z inspektorem ochrony danych: sp4ryb_dyr@onet.pl


Komentarze są zamknięte.