*Wymagania edukacyjne*

Wymagania edukacyjne oraz dostosowania wymagań dla klas szkoły podstawowej.

Edukacja wczesnoszkolna.

Język polski

Języki obce

Historia

WOS

Matematyka

Informatyka

Przyroda

Biologia

Geografia

Chemia

Fizyka

Muzyka

Wychowanie fizyczneKomentarze są zamknięte.