*Zielona Pracownia*

WYDARZENIA W ZIELONEJ PRACOWNI

II półrocze roku szkolnego 2018/2019

W trakcie zajęć w II półroczu uczniowie:

– prowadzili obserwacje mikroskopowe zjawisk plazmolizy i deplazmolizy,

– wykonywali doświadczenie z camera obscura

– wykonywali doświadczenia wykorzystując odczynniki biologiczne

Od kwietnia do czerwca odbywały się zajęcia, w których uczesniczyli uczniowie klasy 1a, 1b, 2a, 4a, oraz dzieci z Przedszkola nr 4 w Rybniku. Podczas zajęć młodsi uczestnicy poznawali budowę ciała, wymagania życiowe i przystosowania do życia żółwia czerwonolicego. Starsze dzieci po raz pierwszy korzystały z mikroskopów i oglądały preparaty trwałe.

W maju uczennice klasy 3 gimnazjum uzyskały wyróżnienie w wojewódzkim konkursie „EKO – RYBNIK 2019”.

I półrocze roku szkolnego 2018/2019

Od początku grudnia 2018 roku w naszej szkole odbywają się zajęcia w Zielonej Pracowni. Uczniowie uczestniczą nie tylko w zajęciach lekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych, ale także w zajęciach pozalekcyjnych.

Podczas zajęć koła biologicznego:

– prowadzimy obserwacje mikroskopowe z użyciem mikroskopów świetlnych i stereoskopowego,

– wykonujemy preparaty żywe,

– wykonujemy doświadczenia wykorzystując odczynniki biologiczne

– wykonujemy prace plastyczne o tematyce ekologicznej

– dbamy o rośliny i zwierząta naszej pracowni

11 stycznia 2019 miłośnicy biologii uczestniczyli w VIII Nocy Biologów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowiach.

W tę jedyną w roku noc, drzwi wszystkich uczelni przyrodniczych są otwarte dla każdego. Podczas wieczornych warsztatów i laboratoriów korzystali z wyjątkowego mikroskopu elektronowego, oglądali preparaty bezkręgowców, wykonywali doświadczenia z wykorzystaniem wyciągu z kapusty oraz zwiedzali uczelnię.

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach przyrodniczych takich jak:

– konkurs przedmiotowy z biologii,

– ogólnopolski konkurs „Bliżej pszczół” organizowany przez KUL, którego celem jest popularyzacja wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości,

– „Smog badamy ochoczo” konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Miasta Rybnika,

– szkolny „Konkurs Wiedzy o Pingwinach”.

——————————————————————————————————————

Projekt „Zielona Akademia – utworzenie pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku” o wartości 36 000 PLN jest realizowany w roku 2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia’ 2018” jest w trakcie tworzenia pracowni przyrodniczo – ekologicznej, z której będą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
Projekt obejmuje utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczo – ekologicznej poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.
Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego uczniom, w którym zdobywanie wiedzy kojarzyć się wyłącznie z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. Zielona pracownia ma być również inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.
Pracownia będzie wykorzystywana podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach biologii, przyrody i geografii, a także podczas zajęć dodatkowych koła biologicznego w celu rozwijania zainteresowań uczniów. Pracownia pozwoli na prowadzenie działalności ekologicznej w sposób zorganizowany i ciągły oraz na propagowanie działań i postaw dotyczących ochrony środowiska w społeczności szkolnej i lokalnej.

Celem projektu jest utworzenie ekopracowni poprzez remont sali, wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

Z wielką radością i dumą przyjęliśmy wiadomość o wygranych konkursach pt. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018oraz „ZIELONA PRACOWNIA’2018”, które zostały zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W konkursie „Zielona pracownia_projekt’2018” wystartowały 153 projekty, spośród których wyłoniono 43 laureatów. Z kolei na konkurs „Zielona pracownia’2018” wpłynęło 127 wniosków, z których wyłoniono 68 laureatów, w tym 43 nagrodzonych w „Zielonej pracowni_projekcie’2018”.

Nasza szkoła była jedyną z Rybnika, która znalazła się w gronie laureatów obu konkursów. 15 czerwca 2018 r. w ramach regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Parku Śląskim w Chorzowie podsumowano IV edycję konkursów „Zielona pracownia_projekt’2018” i „Zielona pracownia’2018”. Podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie.

Ostatecznymi beneficjentami projektu, co podkreślono podczas uroczystości wręczenia nagród, będą uczniowie, którzy dzięki  ciekawej, innowacyjnej realizacji projektu będą mogli zdobywać wiedzę  w pracowni na miarę XXI wiekuW galerii zamieszczono wizualizację Zielonej Pracowni pn. „Zielona Akademia” oraz zdjęcia z realizacji prac nad tworzeniem pracowni.

Od nagrodzonego projektu Pani Justyny Nocoń nauczyciela biologii….

do realizacji…..

I oto już jest! Piękna, nowoczesna i w pełni wyposażona pracownia przyrodniczo – ekologiczna. Nasza szkoła jako jedyna z Rybnika znalazła się w grupie finalistów konkursu „Zielona Pracownia 2018” i otrzymała środki na jej utworzenie. Od dziś każda lekcja w tym pomieszczeniu będzie niezapomnianym przeżyciem.

Realizatorzy projektu: J. Nocoń i D. Nadolny

 Komentarze są zamknięte.