Zajęcia pozalekcyjne 19_20

Zajęcia pozalekcyjne  2019/2020

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane
z kształtowaniem ich aktywności i kreatywności

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia sportowe

 Komentarze są zamknięte.