Zastępstwa w dniu 13.06.2019 - 14.06.2019
Joanna Gliwicka / 13.06.2019 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 1podstawowa - Edukacja wczesnoszkolna, 3 Monika Owerko-Liszka za nieobecny oddział
2 1 1podstawowa - Edukacja wczesnoszkolna, 3 Dominika Nadolny  
3 1 1podstawowa - Edukacja wczesnoszkolna, 3 Dominika Nadolny  
4 1 1podstawowa - Edukacja wczesnoszkolna, 3 Janusz Klimczak  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 ddk1 Monika Owerko-Liszka  
2 dh 1 Dominika Nadolny  
3 ddk1 Dominika Nadolny  
4 ddk2 Monika Owerko-Liszka  
       
Aleksandra Horzela / 13.06.2019 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 3c - zajęć sportowych(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 3c - zajęć sportowych(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, sg2 Joanna Ulman- Szłapka złączenie grup
4 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, sg2 Joanna Ulman- Szłapka złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 dh 1 Ewa Markiewka  
3 dh 1 Joanna Rduch  
4 dh 1 Dominika Nadolny  
       
Jadwiga Kubica-Gomola / 13.06.2019 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 8 8podstawowa - Uczniowie przychodzą później    
2 3 3a- informatyczna - Historia, 10 Zdzisława Kałuża za nieobecny oddział
3 3 3c - zajęć sportowych - Historia, 10 Zdzisław Podleśny za ostatnią lekcję
4 7 7podstawowa - Historia, 10 Dagmara Gembalczyk  
5 3 3b-angielska - Historia, 10 Beata Kuczera za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 ddk1 Grażyna Holona - Słodczyk  
3 dh 2 Joanna Maciończyk  
5 dh 2 Izabela Marcol-Perlak  
       
Monika Owerko-Liszka / 14.06.2019 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 4podstawowa - Matematyka, 1 Dominika Nadolny  
4 4 4podstawowa - Matematyka, 2 Dominika Nadolny  
5 3 3a- informatyczna - Matematyka, 11 Dominika Nadolny  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 ddk1 Dominika Nadolny  
4 dh 2 Dominika Nadolny  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN