Rok szkolny/Dni wolne 18_19

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 MEN przejdź do kalendarza

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku                                                                                             przejdź do harmonogramu

Proponowane dodatkowe dni wolne w Szkole Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2018/2019 do realizacji po zaopiniowaniu przez : samorząd szkolny, Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną.

Egzamin gimnazjalny (§ 5 ust.2p.1) –  10,11,12.04.2019

Egzamin ósmoklasisty (§ 5 ust.2p.1) – 15,16,17.04.2019

Dodatkowo (§ 5 ust.2p.3) 2.11.2018; 2.05.2019Komentarze są zamknięte.