Rok szkolny/Dni wolne 20_21

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

 Dodatkowe dni wolne  w Szkole Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2020/2021  do realizacji po zaopiniowaniu przez  : samorząd szkolny(30.09), Radę Rodziców (28.09.20), Radę Pedagogiczną (9.09.20).

Zmiany wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zmianami ) zmiany  z 30.11.2020 po zaopiniowaniu przez   Radę Pedagogiczną (14.12.20).

2.11.2020 § 5 ust.2 pkt.3

4-5.01.2021 § 5 ust.2 pkt.3 zmiana w związku ze zmianą terminu ferii zimowych  na 31.03 2021 oraz 4.05.2021 § 5 ust.2 pkt.3

30.04.2021 § 5 ust.2 pkt.3

4.06.2021 § 5 ust.2 pkt.3

oraz 3 dni rekolekcji.

 Komentarze są zamknięte.