Rok szkolny/Dni wolne 19_20

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 MEN

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6sierpnia2019r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020roku

 

8,9,10 styczeń 2020 próbny egzamin klasy VIII

Dodatkowe dni wolne w Szkole Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2019/2020 do realizacji pozytywnie zaopiniowane (12.09.19) przez : samorząd szkolny, Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną.

31.10.19 –  § 5 ust.2 pkt.3

2,3.01.20 –  § 5 ust.2 pkt.3

21, 22, 23.04.20 – Egzamin ósmoklasisty § 5 ust.2 pkt.1

15.05.20 – Święto szkoły § 5 ust.2 pkt.3

12.06.20 –  § 5 ust.2 pkt.3Komentarze są zamknięte.