• WYCIECZKA INTERDYSCYPLINARNA

  17 października uczniowie klasy 3a i 3b oddziałów gimnazjalnych odbyli pieszą wycieczkę w ramach projektu „Szlakiem rybnickich szkół ponadgimnazjalnych”. Celem projektu było połączenie preorientacji zawodowej, języka angielskiego, geografii, matematyki i wychowania fizycznego. Najpierw uczniowie wyznaczali trasę wg lokalizacji szkół średnich w Rybniku. Mieli również za zadanie opisać wybraną szkołę. Podsumowaniem projektu będzie utworzenie folderu lub ulotki w języku angielskim. Na zakończenie wycieczki uczczono rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża zatrzymując się na chwilę zadumy pod jego pomnikiem.

  Koordynator projektu: M. Owerko-Liszka


 • INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  W drugim tygodniu października w świetlicy szkolnej uczniowie przygotowywali się do Dnia Edukacji Narodowej. Robili laurki dla swojej pani oraz wykonali piękne kwiaty na drabinkach. Uczyli się również składać życzenia i pisali życzenia dla swojej pani oraz uczestniczyli w próbach przygotowujących do występu podczas Dnia Edukacji Narodowej. Poza tym uczestniczyli w grach i zabawach, uczyli się piosenek i spędzali czas na świeżym powietrzu.

  Wychowawca świetlicy: D. Nadolny


 • DZIEŃ PAPIESKI

  16 października kolejny raz obchodziliśmy rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Podczas audycji przenieśliśmy się w czasie o 39 lat. Przypomnieliśmy sobie ważne chwile z życia patrona naszej szkoły i słowa, które kierował do ludzi na całym świecie. Podczas słuchania ulubionej pieśni Jana Pawła II był czas na chwilę refleksji. Po audycji przewodniczący wszystkich klas zapalili symboliczne znicze pod tablicą pamiątkową.

  Organizator: A. Rewer


 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się ślubowanie na sztandar uczniów klasy pierwszej, czwartej i siódmej. Uroczystość wyjątkowa, bo to pierwszy rocznik reaktywowanej po latach Szkoły Podstawowej nr 4. W części oficjalnej pani dyrektor pogratulowała nauczycielom, którzy otrzymali nagrody i odznaczenia na szczeblu pozaszkolnym. Po zakończeniu uroczystości przedstawiono program artystyczny w wykonaniu uczniów zakończony wesołą rywalizacją nauczyciele contra uczniowie.

  Uroczystość koordynowała I. Marcol – Perlak.

   


 • INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  W pierwszym tygodniu października odbyły się zajęcia o tematyce „Przyszła jesień z pełnym koszem”. Uczniowie rozwijali wrażliwość na piękno jesiennego krajoobrazu. Wylepiali grzybki z plasteliny, malowali jesienne liście wg. kolorystyki cyfrowej, malowali farbami kosz pełen jesiennych owoców. Rozwiązywali rebusy i zagadki jesienne oraz bawili się w jesienne kolory. Grali także w gry planszowe i bawili się na świeżym powietrzu.

  Wychowawca świetlicy: D. Nadolny


 • Dzień Edukacji Narodowej

  14.10. Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r]. Od 1982 na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela (Wikipedia).

  Dzień Edukacji Narodowej w tym roku obchodzimy 13.10 (piątek) – dzień ze zmienionym planem.

  8.00 rozpoczynają wszystkie klasy

  8.00 – 9.40 lekcje wg planu ustalonego na ten dzień.

  10.00 – ok. 12.00 uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z pasowaniem na ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II.

  Godziny odjazdu Gimbusa będą dostosowane do zakończenia uroczystości.


 • UWAGA, KONKURSY!

  Zapraszamy uczniów klasy 1a i 4a do udziału w konkursie plastycznym  na wykonanie różańca z różnych przedmiotów, np: koralików, cukierków, żołędzi, kasztanów itp. Różańce  własnoręcznie zrobione proszę przynosić do p. Dominiki Nadolny do dnia 18.10.2017r. Jest  to miła propozycja na spędzenie czasu w gronie rodzinnym i wykonanie takiego różańca przez całą rodzinę. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę celującą z religii, a zwycięzcy dyplomy i nagrody.

   

           Świetlica szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziała w konkursie „Jesienny spacer”. Format dowolny, temat może być zrealizowany jako praca plastyczna, opowiadanie lub zdjęcie. Praca plastyczna może być wykonana technika dowolną. Prace należy składać u p. Dominiki Nadolny lub p. Janusza Klimczaka do 23.10.2017r. Wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę celująca z techniki lub zajęć technicznych, a zwycięzcy otrzymają również dyplomy i nagrody.

   


 • INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  W ostatnim tygodniu września  dzieci zapisane do świetlicy szkolnej  brały udział w zajęciach z bezpieczeństwa – w drodze do i ze szkoły, na co dzień, na placu zabaw. Uczyły się również numerów alarmowych oraz grały w grę planszowa „Telefon 112 – wszyscy na pomoc”. Słuchały także historyjek o bezpiecznym zachowaniu i uczyły się wierszyków o bezpieczeństwie. Korzystając z pięknej pogody brały również udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu. W tym tygodniu odbył się także Świetlicowy Dzień Chłopca.

  Organizatorzy: D. Nadolny i J. Klimczak

   


 • PIĘKNY GEST ABSOLWENTÓW

  Uczniowie klasy IIIb gimnazjum, którzy ukończyli szkołę w czerwcu, przekazali na rzecz naszej  biblioteki szkolnej bon do zrealizowania w jednej z rybnickich księgarń. Dzięki temu zyskaliśmy 24 lektury, które będą służyły wielu rocznikom uczniów. Każda podarowana książka została odpowiednio oznakowana na pamiątkę tego miłego gestu.