• GANG SŁODZIAKÓW W SP4

  Nasza szkoła otrzymała w darze od właściciela sklepów Biedronka komplet książek, maskotki  oraz zestaw materiałów dydaktycznych. Celem akcji jest budowanie nawyku codziennego czytania wśród najmłodszych uczniów. Książki i maskotki zostaną wykorzystane podczas zajęć czytelniczych prowadzonych przez bibliotekę szkolną. Albumy z naklejkami będą dobrą motywacją do spędzania wolnego czasu z książką. 


 • Uwaga uczniowie i rodzice.

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

   

  na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

   

   


 • STYPENDIUM SZKOLNE

  Istnieje możliwość składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów, których dochód nie przekracza 514 zł.  Jednakże od 1 października kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania stypendium wzrasta z 514zł do  528 zł netto na osobę.

  Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wybrane dokumenty:

  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
  • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
  • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
  • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
  • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika  o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych; przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł (od 01.10.2018 r. – 308,00 zł);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2017 r. lub oświadczenie  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)
  • odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny. Należy zauważyć, że świadczenia rodzinne to nie są świadczenia pieniężne z OPS. Świadczenia rodzinne przyznawane są w oparciu o inne, wyższe kryterium dochodowe, które nie uprawnia do otrzymywania stypendium szkolnego;
  • zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł,   wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia  z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).

  Wnioski można pobierać w sekretariacie szkolnym.  Termin składania wniosku upływa 15.09.2018 r. r.                                                        W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym Katarzyną Kunat.


 • INFORMACJE NA ROZPOCZĘCIE ROKU

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

  Wszyscy uczniowie przychodzą na godzinę 830
  i w klasach spotykają się z wychowawcami.

  O godzinie 845 apel na górnym holu oraz powitanie uczniów klas pierwszych, czwartych i klasy siódmej.

  O godzinie 1030 przejazd do kościoła
  pw. św. Wawrzyńca na Mszę św. rozpoczynającą nowy rok szkolny.

  Ok. godziny 1145 przejazd wszystkich uczniów
  pod szkołę i zakończenie zajęć.

  Uczniom, którzy nie będą uczestniczyli we Mszy św., szkoła zapewnia zajęcia w świetlicy.

  Przywóz uczniów o godz. 8.00 z Kamienia. Odwóz po Mszy św. 


 • INFORMACJE DLA RODZICÓW

  • Rodziców uczniów klas 1 prosimy o dostarczenie podpisanych rogów obfitości 31.08 lub 3.09. przed rozpoczęciem roku szkolnego.

  WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
  Piórnik: pióro, 2 ołówki (jeden gruby), gumka, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, temperówka -najlepiej z pojemniczkiem, kredki, klej w sztyfcie,linijka.
  Zeszyty: 16 kartkowe: cienkie linie (kolorowe),kratka, do korespondencji.
  Teczka plastyczna z uchwytem; bloki: techniczny biały (2 szt), kolorowy (2 szt), blok rysunkowy biały (2 szt), kolorowy (2 szt); wycinanki (2 szt); farby plakatowe, pędzelki różnej grubości, kubeczek; plastelina; pastele lub glinki.
  2 teczki z gumka na prace.          

  Worek na buty.  Strój do w-f: biała koszulka, ciemne spodenki, buty sportowe niewypadające (sznurowane lub na rzepy).
  Rzeczy dziecka proszę podpisać.

  • Rodzice uczniów klas IV – zapraszamy na zebranie organizacyjne 30.08.2018 godz.17.00 (omówiony zostanie m.in. podział uczniów w klasach.)
  • Rodziców, którzy nie składali deklaracji zapisu dziecka do świetlicy

 • ORGANIZACJA KOŃCA ROKU SZKOLNEGO

  CZWARTEK 21 CZERWCA

  O godz. 12.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego w kościele Św. Wawrzyńca.

  Uczniom, którzy nie uczestniczą we Mszy św., szkoła zapewnia opiekę w świetlicy.

  Zajęcia dla wszystkich klas kończą się ok. godz. 13.30.

  PIĄTEK 22 CZERWCA

  O godz. 8.00 zakończenie roku szkolnego dla klas II gimnazjum, Ia, IVa i VIIa.

  O godz. 10.00 zakończenie roku szkolnego dla klas III gimnazjum.