• Bezpieczne wakacje.

  Odpoczynku, słońca, radości …i bezpieczeństwa nad wodą, w górach i mieście dla uczniów, absolwentów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi

  życzy Dyrekcja  szkoły.      Do zobaczenia we wrześniu!!!!

  Ps. zachęcam do zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpiecznego odpoczynku zamieszczonymi poniżej.

  http://g10rybnik.pl/profilaktka/


 • Rekrutacja do szkół średnich.

  Wysłany dnia: przez Mariola Kostecka

  Przypominamy – kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny, osiągnięcia i wyniki egzaminu zewnętrznego.

  UWAGA w związku ze zmianą terminu zakończeniem roku szkolnego został zmieniony termin w naborze do szkół średnich. Przeczytaj !

  Terminy rekrutacji do szkół średnich .


 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  W tym szczególnym dniu po raz ostatni pożegnaliśmy uczniów klas trzecich gimnazjum oraz – po raz pierwszy w nowej historii szkoły – ósmoklasistów. Najlepszym uczniom pani dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, a rodzicom listy gratulacyjne oraz podziękowania. Nastąpiło również przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

  Program artystyczny: J. Rduch


 • PROJEKT NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  W maju i czerwcu w naszej bibliotece szkolnej prezentowana była wystawa trzynastu plakatów w języku niemieckim „Niemieckie miasta i pejzaże”. Na podstawie  tych materiałów na lekcjach j. niemieckiego metodą projektu pracowały klasy VIIa, VIIIa, IIIa i IIIc. Dzięki zdobytym wiadomościom uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat zabytków oraz atrakcji turystycznych Niemiec.

  Pomysł i realizacja: J. Moczko-Pająk


 • NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

  W dniu 12 czerwca uczniowie naszej szkoły otrzymali bardzo ważne nagrody. Dawid Krykowski jest laureatem Rybnickiego Prymusa 2019, otrzymał również stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla najlepszego ucznia w szkole. Julia Remiorz jako najlepsza uczennica naszej szkoły również otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika. Gratulujemy!

   


 • BEZPIECZNE WAKACJE

  W dniu 10 czerwca wśród uczniów klas 1-3 oraz 4-5 zostały przeprowadzone pogadanki na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego. W czasie spotkań zostały omówione zasady zachowania się w różnych miejscach i zmiennych warunkach atmosferycznych. Ponadto uczniom zostały przypomniane zasady właściwego zachowania się na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się na rowerach czy hulajnogach. Z uczniami rozmawiano również na temat różnych zagrożeń z którymi mogą się spotkać w czasie wakacyjnego wypoczynku. 

  Odpowiedzialny: K. Kunat


 • „W SIECI CZASU”

  Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku w dniu 5 czerwca  zaprezentowali naszym uczniom spektakl profilaktyczny „W sieci czasu”. Spektakl opowiadał o relacjach rodzinnych oraz odrzuceniu prze grupę rówieśniczą. Przedstawiał problem mobbingu rówieśniczego występującego na portalach społecznościowych jak i w środowisku szkolnym. Młodzież licealna zaprezentowała wysoki poziom umiejętności artystycznych, w profesjonalny sposób przedstawiła trudną i brutalną tematykę .  Uczniowie wiele miesięcy pracowali z pedagogiem szkolnym Katarzyną Kunat oraz profesjonalnym aktorem/reżyserem Wojciechem Chowańcem.

  Organizator: K. Kunat


 • TERENOWA EDUKACJA REGIONALNA

  W dniach 8.05 (IVB) i 5.06.(IVa) uczniowie klas czwartych wzięli udział w terenowej lekcji edukacji regionalnej. W jej trakcie zobaczyli polodowcowy głaz Oskara Michalika znajdujący się w pobliskim lesie. Spacer był też doskonałą okazją do integracji klasy i miłą odmianą po długich miesiącach spędzonych na lekcjach w szkole.

  Wyjście zorganizowały J. Kubica- Gomola i A. Horzela


 • III FILARY WOLONTARIATU

  Uczniowie klasy VII uczestniczyli w realizacji projektu „III Filary Wolontariatu – w Drodze do Doskonałości”. W dniach  20 i 31 maja oraz 3 czerwca odbyły się szkolenia i warsztaty z zagadnień: motywacja, odporność na stres, wolontariat – historia, rodzaje, aspekty prawne oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.

  Organizator: S. Kokot