Poradnia online z zakresu zdrowia psychicznego.

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej 24 lipca 2020 r. zlecił Fundacji Drabina Rozwoju realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie koncepcji i stworzenie poradni online z zakresu zdrowia psychicznego dla uczniów i wychowanków, ich rodziców, nauczycieli”. Efektem tych działań jest powstanie „Poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”.

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl


Komentarze są zamknięte.