Informacje Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku funkcjonuje w okresie ferii  w normalnym czasie pracy tj. od godz. 8.00 do 19.00 .

 Poradnia uruchomiła w godzinach pracy infolinię pod nr 510 086 282 dla wszystkich wymagających wsparcia i pomocy. 

Całodobowo można się kontaktować z Poradnią przez stronę www oraz na indywidualne adresy e – mailowe pracowników poradni. W razie potrzeby pracownicy poradni mogą również zaoferować pomoc  on – line. 


Komentarze są zamknięte.