KONKURS O TOLERANCJI

Na dzień 16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. W związku z powyższym ogłaszamy konkurs plastyczny:

– wymyśl hasło promujące TOLERANCJĘ,

– stwórz plakat w dowolnym formacie i w dowolnej technice.

Prace konkursowe dostarczycie do szkoły po zakończeniu zdalnego nauczania. Będziecie mieć tydzień na dostarczenie pracy do gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego.

Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody 🙂

Organizator: Joanna Ulman – Szłapka


Komentarze są zamknięte.