ZBIERAMY NAKRĘTKI – CIĄG DALSZY

W tym roku szkolnym również prowadzimy akcję zbierania nakrętek na rzecz chorej Joasi. Nakrętki przynosimy w woreczkach i zostawiamy w specjalnie przygotowanych kartonach obok portierni. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID 19 w tym roku nie będzie konkursu na największą ilość przyniesionych nakrętek. Nakrętki zostaną przekazane w całości z SP4.

Koordynator: J. Ulman-Szłapka


Komentarze są zamknięte.