Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II

Shrunk Expand

Stypendium szkolne. Dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Stypendium szkolne 2020/2021

Do 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł na osobę w rodzinie, dochód jest obliczany za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Szczegółowe informacje w zakładce stypendia szkolne.

Wzór wniosku dla rodziców, którzy dowożą samochodem własnym dzieckoniepełnosprawnedo szkoły i chcieliby zawrzeć z PM umowę dotyczącą zwrotu kosztów za paliwo.  Wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta.
Wniosek można bezpośrednio pobrać ze strony Wydział Edukacji -> https://edukacja.rybnik.eu/2008/04/23/pliki-do-pobrania/


Komentarze są zamknięte.


Facebook