Ubezpieczenie uczniów.

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021.

Informacja MEN dotycząca ubezpieczenia „…w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju. Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej (…) w  sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i  turystyki[….”

Firmy ubezpieczeniowe, które złożyły ofertę na rok szkolny 2020/2021.

 1. Generali – www.bezpieczny.pl
 2. PZU – Bezpieczna szkoła z PZU Lucyna Misala
 3. Ergo Hestia – www.ubezpieczenia-rybnik.pl
 4. NAU Inter Risk – ubezpieczenia.nau.pl
 5. Inter Risk Edu Plus – ochrona z klasą.pl       
  Inter Risk Vienna Insurance Group – Bezpieczne Ubezpieczenia .pl  –  Pandemia w zakresie ubezpieczenia
  Inter Risk  – Vienna Insurance Group – www.klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 6. AVIVA „Twoje dziecko”– aviva.com.pl/ kberek       
 7. NNW Szkolne – Warta – www.warta.pl
 8. Szkolna Agencja Ubezpieczeniowa – NowaKlasa.pl – aktywna ochrona pandemiczna COVID-19
 9. COMPENSA Vienna Insurance Group – www.szkola.compensa.pl
 10. AXA www.axa.pl/szkolne      mail :  piotr.anzel.ubez@gmail.com
 11. Odpowiedzialni.pl https://nwucznia.pl/?page_id=11
 12. Damian Grzegorzyca, kom.533761234, link do zakupu: www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20093

Komentarze są zamknięte.