Rozpoczęcie roku szkolnego 2020_2021

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie,

do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi. Jeżeli dziecko gorączkuje, kaszle nie przychodzi do szkoły. Nie przychodzą do szkoły również uczniowie, których najbliżsi są objęci kwarantanną lub izolacją. O powodzie nieobecności ucznia informujemy wychowawcę. W zakładce COVID – 19 zamieszczono wytyczne do pracy szkół GIS i MEN.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021            1.09. 2020

Godzina 8.00 – klasy II

Godzina 8.15 – klasy III

Wejście i wyjście uczniów od strony przedszkola (wejście tył szkoły).

Spotkanie z wychowawcą 45 min. – powrót do domu-  klasy wychodzą osobno.

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do świetlicy i na obiady (koszt obiadu 4,50).

Do świetlicy uczęszczają uczniowie pracujących  rodziców (pracuje i tata, i mama) bez możliwości zapewnienia innej opieki (np. dziadek, babcia).

Rodzice nie wchodzą z uczniami na teren szkoły – przekazują ucznia w strefie wydzielonej. Rodzice
i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej). W klasach uczniowie mogą przebywać bez maseczek.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Godzina 8.00 – klasy IV i VII

Godzina 8.15- klasy VI

Wchodzimy i wychodzimy wejściem głównym.

Spotkanie z wychowawcą 45 min. – powrót do domu-  klasy wychodzą osobno.

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji  na obiady (koszt obiadu 4,50).

Rodzice nie wchodzą z uczniami na teren szkoły – przekazują ucznia w strefie wydzielonej. Rodzice
i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej). W klasach uczniowie mogą przebywać bez maseczek.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przerwa na wietrzenie i dezynfekcję.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Godzina 9.15  – klasa Ia 

Wchodzimy i wychodzimy wejściem głównym. Uczeń przychodzi z jednym rodzicem. Rodzic ma dla swojego dziecka róg obfitości (średni). Rodzice i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej).Spotkanie na górnym holu szkoły. Na spotkaniu obecni będą dyrektor, wicedyrektor, wychowawca, intendent, opiekun świetlicy, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania rodziców związane z organizacją pobytu ucznia w szkole.

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do świetlicy i na obiady (koszt obiadu 4,50).

Do świetlicy uczęszczają uczniowie pracujących  rodziców (pracuje i tata, i mama) bez możliwości zapewnienia innej opieki (np. dziadek, babcia).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przerwa na wietrzenie i dezynfekcję.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Godzina 11.00  – klasa Ib 

Wchodzimy i wychodzimy wejściem głównym. Uczeń przychodzi z jednym rodzicem. Rodzic ma dla swojego dziecka róg obfitości (średni). Rodzice i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej). Spotkanie na górnym holu szkoły. Na spotkaniu obecni będą dyrektor, wicedyrektor, wychowawca, intendent, opiekun świetlicy, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania rodziców związane z organizacją pobytu ucznia w szkole.

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do świetlicy i na obiady (koszt obiadu 4,50).

Do świetlicy uczęszczają uczniowie pracujących  rodziców (pracuje i tata, i mama) bez możliwości zapewnienia innej opieki (np. dziadek, babcia).

 

Wszystkich chętnych uczniów wraz z rodzicami zapraszamy na mszę św. inaugurującą rok szkolny 2020 -2021 1.09.2020 na godz. 18.00 do Bazyliki św. Antoniego.


Komentarze są zamknięte.