Informacje dotyczące 2.09.2020

Od 2.09.2020 klasy przychodzą do szkoły wg ustalonego schematu.

Edukacja wczesnoszkolna:

 Wejście i wyjście uczniów od strony przedszkola (wejście tył szkoły).

8.00 klasy 2a,3a,2b

8.15 klasy 1a,3b,1b

Po upływie miesiąca następuje zamiana godzin przychodzenia do szkoły.

Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przed godz. 8.00 wchodzą wejściem głównym.

Rodzice nie wchodzą z uczniami na teren szkoły – przekazują ucznia w strefie wydzielonej. Rodzice
i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej), pamiętając
o obowiązku odstępu co najmniej 1,5m. W klasach uczniowie mogą przebywać bez maseczek.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klasy 4-7

Wejście i wyjście uczniów – wejście główne.

Rodzice nie wchodzą z uczniami na teren szkoły – przekazują ucznia w strefie wydzielonej. Rodzice
i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej). W klasach uczniowie mogą przebywać bez maseczek.

Po dezynfekcji uczniowie mogą korzystać z szatni – wchodzimy jednym wejściem, wychodzimy drugim.

WAŻNE – 2.09.2020 uczniowie przynoszą do szkoły kluczyki do szafek w szatni – jest to bardzo ważne, ponieważ zostaną zmienione szafki ze względu na podział szatni na strefy.

W nowym roku szkolnym będą obowiązywały nowe zasady spędzania przerw oraz nowe godziny obiadu, o czym uczniowie zostaną poinformowani przez swoich wychowawców.

Sugerujemy, aby rodzice zaopatrzyli swoje dzieci w dresy (oprócz tradycyjnego stroju na wf), ponieważ zgodnie z wytycznymi GIS i MEN większość zajęć będzie odbywała się na boisku szkolnym z uwzględnieniem warunków pogodowych.


Komentarze są zamknięte.