Nabór do klas pierwszych _ nowe terminy.

1.Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola.

2.Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 2 marca (od godz. 8.00)  do 16.06.2020
godz. 15.00 mogą potwierdzić wolę uczęszczania do
szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu  szkoły (wrzucamy do skrzynki na listy przy wejściu do szkoły). Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 324223538. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

3.Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową. Zapraszamy również dzieci spoza obwodu, które wolą rodziców chcą uczęszczać do tej szkoły – dzieci przyjmujemy w przypadku wolnych miejsc.

4.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 18.06.2020 godz. 10.00 (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół).

5.Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie  od 18.06.2020   godz. 10.00 do 23.06.2020   godz. 15.00.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 24.06.2020 godz. 10.00

na podstawie :ZARZĄDZENIA  227/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 kwietnia 2020 r.


Komentarze są zamknięte.