ŻYCIE BEZ PRZYPAŁU

Młodzież z SP nr 4 im. Jana Pawła II już nie da się nabrać na dopalacze. Ósmoklasiści w dniu 27 listopada wzięli udział w zajęciach pod nazwą Życie bez przypału. Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwsza to spotkanie z dziennikarzem, który w codziennej pracy opisuje zdarzenia, do których doszło pod wpływem zażywania dopalaczy. Młodzi ludzie dowiedzieli się w jakich warunkach sprzedawane i produkowane są te środki, jakie toksyczne rzeczy dodają do nich sprzedawcy oraz do czego zdolne są osoby po ich zażyciu. Druga część zajęć, to nauka pierwszej pomocy. Młodzież uczyła się jak postępować z osobą z nagłym zatrzymaniem krążenia, ćwiczyła resuscytację krążeniowo-oddechową, zaznajamiała się z działaniem AED oraz poznała wyposażenie torby ratowniczej. Zajęcia Życie bez przypału zostały zorganizowane przez Fundację Kumak i współfinansowane przez Miasto Rybnik.

Koordynator: D. Nadolny

 


Komentarze są zamknięte.