PLUSZAKOWE POGOTOWIE II

Dnia 8 października uczniowie klas pierwszych wzięli udział  w warsztatach: “Pluszakowe Pogotowie II” zorganizowane przez Fundację Kumak i współfinansowane są przez Miasto Rybnik. Mali ratownicy dzielnie poradzili sobie z każdym zadaniem. Zebranie 4 naklejek potwierdzających ich umiejętności nie stanowiło najmniejszego problemu. Dzieci doskonale wiedziały, jak należy wezwać pomoc. Podczas zajęć nauczyły się również jak postępować z osobą poszkodowaną. Na fantomach mogły przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową. Zapoznały się z działaniem AED, wyposażeniem torby ratowniczej oraz perfekcyjnie opatrzyły pluszowych pacjentów. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.

Organizator: D. Nadolny


Komentarze są zamknięte.