ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Drugiego września powitaliśmy nowy rok szkolny. Rozpoczęliśmy z powagą i zadumą, gdyż w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej wspomnieliśmy ten trudny czas w dziejach naszego narodu. Dla upamiętnienia wojennych wydarzeń włączyliśmy się w inicjatywę Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej zorganizowania akcji  „Przerwany marsz…”. Wysłuchaliśmy wzruszających wspomnień „dziecka wojny”-  pani Drozdek, która była świadkiem tychże wydarzeń. Na koniec przyszedł czas na powitanie w naszym gronie pierwszoklasistów. Uczniowie klasy 2b wraz z wychowawczynią przygotowali krótki program artystyczny, którym uroczyście przywitali swoich młodszych kolegów.

Przygotowanie: J. Gliwicka i D. Nadolny

 


Komentarze są zamknięte.