TERENOWA LEKCJA HISTORII

W dniu 20 i 21 maja uczniowie klas 3a i 3b gimnazjum wzięli udział w terenowej lekcji historii: Szlakiem rybnickich zabytków. Lekcja była okazją do poznania historii miasta i najważniejszych miejsc z nią związanych. Uczniowie mogli również wcielić się w rolę przewodnika, ponieważ w 2-osobowych zespołach przedstawiali informacje na temat poszczególnych obiektów. 

Organizator: J. Kubica-Gomola


Komentarze są zamknięte.