Informacje – poniedziałek 15.04.

Z informacji,  które posiadamy, strajk nadal będzie trwał.  Egzamin ósmoklasisty odbędzie się.

Szczegółowe informacje zostały wysłane do rodziców i uczniów klas 8, indywidualnie poprzez E- dziennik.

Dni 15-17.04.2019 są dodatkowymi dniami wolnymi ustalonymi we wrześniu 2018 roku.

Informacje wyjaśniające, dotyczące egzaminu gimnazjalnego – j. obcy przesłano indywidualnie do rodziców uczniów klas 3 gimnazjalnych poprzez E-dziennik.


Komentarze są zamknięte.