PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

W ramach działań profilaktycznych w dniach 30 stycznia oraz 4 lutego uczniowie klas III gimnazjum oraz VII i VIII uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Markiem Budzikiem. Na spotkaniu omówiono konsekwencje emocjonalne i prawne agresji i przemocy rówieśniczej.

Organizator: K. Kunat


Komentarze są zamknięte.