Terminy rekrutacji do szkół.

Uwaga rodzice i uczniowie! – terminy rekrutacji do szkół średnich.

Uwaga rodzice i uczniowie! – terminy rekrutacji do szkół podstawowych .

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Od 2 kwietnia 2019 r. godz. 8.00 do 17 kwietnia 2019 r. godz. 15.00

  –      dostarczenie zgłoszenia do szkoły podstawowej przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,

  –      dostarczenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym),

30 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 30 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 do 10 maja 2019 r. godz. 15.00

-potwierdzanie przez rodzica dziecka spoza obwodu woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 maja 2019 r. godz. 8.00

-podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Strona internetowa systemu elektronicznej rekrutacji będzie dostępna
od 2 kwietnia 2019 r. godz. 8.00 do 17 kwietnia 2019 r. godz. 15.00 pod adresem  https://rybnik.elemento.pl

 


Komentarze są zamknięte.