DZIEŃ PRAW DZIECKA

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole zostały przeprowadzone następujące działania :

– wychowawcy  na lekcjach wychowawczych przeprowadzili pogadanki oraz przeczytali list Rzecznika Praw Dziecka;

– została przygotowana gazetka z informacjami dla uczniów na temat dokumentów regulujących ich prawa i obowiązki oraz kim jest Rzecznik Praw Dziecka;

– klasy wykonywały rysunki na temat praw przysługujących dzieciom;

– młodsze klasy uczestniczyły w grach i zabawach sportowych ze szczególną uwagą na grę fair play;

– w bibliotece szkolnej został wywieszony plakat eksponujący prawa dziecka „Dzieci mają prawa”. Każdy uczeń, który wypożyczył książkę miał przy okazji możliwość zapoznania się z treścią plakatu.

Koordynator: J. Ulman-Szłapka


Komentarze są zamknięte.