CZYTANIE JEST FAJNE

To stwierdzenie było hasłem przewodnim bibliotecznego konkursu plastycznego w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Spośród zgłoszonych prac jako najciekawszą uznano plakat Karoliny z kl. IV, która tworząc swoją pracę wykorzystała różne techniki plastyczne.

Organizator: R. Stąsiek


Komentarze są zamknięte.