Doradztwo Zawodowe.

            W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 16.10.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas gimnazjalnych i klasy VIII szkoły podstawowej. Pedagog szkolny przedstawił uczniom ścieżki kształcenia oraz typy szkół po ukończeniu III kl. gimnazjum oraz kl. VIII szkoły podstawowej. Wśród uczniów przeprowadzono testy z zakresu „Preferencji zawodowych” oraz „Inteligencji wielorakiej”. Uczniom zostały zaprezentowane filmy edukacyjne ORE, w których przedstawiono zawody oraz sposoby planowania kariery zawodowej.

Organizator spotkania: Katarzyna Kunat


Komentarze są zamknięte.