INFORMACJE NA ROZPOCZĘCIE ROKU

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

Wszyscy uczniowie przychodzą na godzinę 830
i w klasach spotykają się z wychowawcami.

O godzinie 845 apel na górnym holu oraz powitanie uczniów klas pierwszych, czwartych i klasy siódmej.

O godzinie 1030 przejazd do kościoła
pw. św. Wawrzyńca na Mszę św. rozpoczynającą nowy rok szkolny.

Ok. godziny 1145 przejazd wszystkich uczniów
pod szkołę i zakończenie zajęć.

Uczniom, którzy nie będą uczestniczyli we Mszy św., szkoła zapewnia zajęcia w świetlicy.

Przywóz uczniów o godz. 8.00 z Kamienia. Odwóz po Mszy św. 


Komentarze są zamknięte.