SZKOLNY KONKURS SAVOIR-VIVRE

W konkursie, który  odbył się 11 kwietnia, wzięli udział przedstawiciele klas 3a, 3b, 3c, 2a, 2b, 2c oddziałów gimnazjalnych  oraz klas 7a i 4a. Konkurs składał się z dwóch części – zadań zamkniętych i części praktycznej z zadaniami otwartymi. Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą znajomością zasad dobrego zachowania.

Wyniki konkursu: I m. kl. 3a, II m. kl. 2c, III m. kl. 2a.

Organizatorzy: M. Zając i M. Owerko-Liszka.


Komentarze są zamknięte.