ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA

Dnia 4 kwietnia odbył się w naszej szkole apel poświęcony Janowi Pawłowi II z okazji trzynastej rocznicy jego śmierci. Przypomnieliśmy sobie, jak wiele uczynił Papież Polak dla naszej Ojczyzny i dla całego świata. Usłyszeliśmy ulubione pieśni Ojca Świętego. Poprzez klasowe gazetki oraz zapalenie zniczy wyraziliśmy wdzięczność Papieżowi za posługę rodzinie ludzkiej, za to, że niósł orędzie wiary, nadziei i miłości współczesnemu światu oraz za to, że kochał dzieci i młodzież. Pragniemy, aby pozostał na zawsze w naszych sercach i umysłach.

Organizator: A. Rewer.


Komentarze są zamknięte.