INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Tematem drugiego tygodnia była zima. Odbyła się pogadanka na temat zimowego ubrania i wyklejaliśmy rękawice. Śpiewaliśmy zimowe piosenki. Rozwiązywaliśmy zagadki o zimie. Czytaliśmy zimowe opowiadania i wiersze. Omówiliśmy zimowy krajobraz. Wykonywaliśmy zimowe kolorowanki. Robiliśmy papierowe bałwanki.  Bawiliśmy się robotami. Rozpoczęliśmy przygotowania do Dnia Babci i Dziadka. Wykonaliśmy dziurkowaną biżuterię. Dużo bawiliśmy się i grali w różne gry.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak.


Komentarze są zamknięte.