WYCIECZKA INTERDYSCYPLINARNA

17 października uczniowie klasy 3a i 3b oddziałów gimnazjalnych odbyli pieszą wycieczkę w ramach projektu „Szlakiem rybnickich szkół ponadgimnazjalnych”. Celem projektu było połączenie preorientacji zawodowej, języka angielskiego, geografii, matematyki i wychowania fizycznego. Najpierw uczniowie wyznaczali trasę wg lokalizacji szkół średnich w Rybniku. Mieli również za zadanie opisać wybraną szkołę. Podsumowaniem projektu będzie utworzenie folderu lub ulotki w języku angielskim. Na zakończenie wycieczki uczczono rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża zatrzymując się na chwilę zadumy pod jego pomnikiem.

Koordynator projektu: M. Owerko-Liszka


Komentarze są zamknięte.