PIĘKNY GEST ABSOLWENTÓW

Uczniowie klasy IIIb gimnazjum, którzy ukończyli szkołę w czerwcu, przekazali na rzecz naszej  biblioteki szkolnej bon do zrealizowania w jednej z rybnickich księgarń. Dzięki temu zyskaliśmy 24 lektury, które będą służyły wielu rocznikom uczniów. Każda podarowana książka została odpowiednio oznakowana na pamiątkę tego miłego gestu.


Komentarze są zamknięte.