Rozpoczęcie roku szkolnego.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się 4 września. To pierwszy rok istnienia reaktywowanej po 16 latach Szkoły Podstawowej nr 4, która obecnie nosi imię Jana Pawła II. Uczniami szkoły są również drugie i trzecie klasy wygaszanego gimnazjum.  Po przemówieniu Pani Dyrektor społeczność szkoły uczestniczyła we Mszy św. inauguracyjnej. Następnie klasy wzięły udział  w spotkaniach z wychowawcami na terenie szkoły.


Komentarze są zamknięte.