*Wymagania edukacyjne*

Wymagania edukacyjne oraz dostosowania wymagań dla klas szkoły podstawowej.

Edukacja wczesnoszkolna.

Język polski

Języki obce

Historia

WOS

Matematyka

Informatyka

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Przyroda

Biologia

Geografia

Chemia

FizykaKomentarze są zamknięte.