Uroczystości szkolne 19_20

Kalendarz uroczystości szkolnych 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09. IX J. Gliwicka – współpraca wych. klas pierwszych,
Dzień Języków Obcych   26.09 IX Nauczyciele j. obcych
Dzień Chłopca. 30.09 IX Wychowawcy
Dzień Edukacji Narodowej- Pasowanie na ucznia                    14.10 X J. Macionczyk, I. Marcol-Perlak, wychowawcy kl. I
Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II (16 października 1978) / apel na holu 16.10 X D. Nadolny
Wyjazd do Oświęcimia – kl. VIII ~ XI O. Zimończyk, J. Rduch
Rocznica odzyskania niepodległości. 11.11. – audycja / apel na holu 12.11 XI O. Zimończyk
Mikołajki ~ XII Samorząd I. Marcol-Perlak
Apel świąteczny – życzenia 20.12 XII K. Kunat, M. Piernikarska, D. Nadolny,
A. Szwejczewski
Dzień Babci i Dziadka (21,22.01) ~ I M. Pawełek, D. Kolenda
Balik karnawałowy. do 26.02   D. Gembalczyk, J. Macionczyk,
J, Gliwicka, M. Pawełek, D. Kolenda
Zabawa dla rodziców i przyjaciół szkoły. 23.11(do 26.02). I/II Rada Rodziców, dekoracje A. Horzela
Dzień Profilaktyki 20.03 III K. Kunat, J. Ulman – Szłapka, A. Horzela
Dzień Dziewcząt. 8.03. III Wychowawcy
Savoir vivre   III K. Kunat
Rekolekcje. ~ III D. Nadolny
Rocznica śmierci Jana Pawła II (zm.2 kwietnia 2005) – audycja / apel na holu 3.04. IV I. Marcol -Perlak
Apel świąteczny- Wielkanoc – audycja / apel na holu 8.04 IV M. Pawełek
Dzień Ziemi. 22.04 23.04.  IV  D. Korpan, J. Roziński
Tydzień promocji zdrowia ~ V J. Ulman, K. Kunat, A. Horzela
3-Maja / apel na holu 27.04. V J. Rduch
Święto szkoły (ur. JPII 18 maja 1920) 100 lecie urodzin patrona 15.05   18.05 V Wychowawcy (tablica pamiątkowa)
Dzień Matki i Ojca ~ V J. Macionczyk, J. Gliwicka
Dzień Sportu 1.06 i Dzień Dziecka    1.06. VI A. Horzela, J. Ulman- Szłapka
Śniadanie na trawie   VI Wychowawcy kl. I -III
Dzień Rodziny   VI D. Gembalczyk
Wybory do samorządu uczniowskiego ~ VI opiekun Samorządu
Komers ~ VI Koordynator J. Rduch
Pożegnanie klasy  VIII   VI D. Gembalczyk
Zakończenie roku szkolnego – kościół 25.06 VI D. Nadolny (zmiany logistyczne)
Zakończenie roku szkolnego 26.06 VI Dyrektor, wicedyrektor

 

Wychowawcy, przedmiotowcy:

2019

  • Sejmik ustanowił rok 2019 r. Rokiem 20-lecia Województwa Śląskiego
  • 80 rocznica wybuchu II wojny światowej
  • 450 rocznica Unii Lubelskiej

2020

  • Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, 18 maja 2020 r. – stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II.
  • Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda, wybitnego pisarza, dziennikarza, publicysty w związku z  100. rocznicą urodzin i 35. rocznicą śmierci.
  • Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Romana Ingardena – jednego z najwybitniejszych polskich filozofów, w związku z 50. rocznicą śmierci.
  • 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej.

Na uroczystościach szkolnych obowiązuje wszystkich strój wizytowy, uczniów –  szkolny.

Uroczystości państwowe i oficjalne: hymn, godło, barwy RP oraz sztandar szkoły.Komentarze są zamknięte.