Uroczystości szkolne 18_19

Kalendarz uroczystości szkolnych 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego – msza św. 3.09. IX  Dyrektorzy, ksiądz, Z. Podleśny, D. Nadolny, wychowawcy
Dzień Języków Obcych                   26.09 IX Nauczyciele j. obcych
Dzień Chłopca. 30.09 IX Wychowawcy
Dzień Edukacji Narodowej- Pasowanie na ucznia gimnazjum                      14.10 16.10 X D. Gembalczyk, J. Klimczak, I. Marcol-Perlak, J. Gliwicka (drzewko)
Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II (16 października 1978) 16.10 X Z. Podleśny
Pielgrzymka szkół im. Jana Pawła II ~ X J. Klimczak,  do uzgodnienia
Wyjazd do Oświęcimia – kl. III ~ XI J. Kubica – Gomola
Rocznica odzyskania niepodległości. 11.11. 9.11 XI J. Kubica – Gomola, M. Piernikarska,?
Mikołajki/ Szlachetna paczka./Wolontariat ~ XII Samorząd I. Marcol-Perlak
Apel świąteczny -życzenia   XII D. Gembalczyk, J. D. Nadolny
Dzień Babci i Dziadka 21,22.01. ~ I D. Gembalczyk, J. Macionczyk, J, Gliwicka
Balik karnawałowy. do 2.03   D. Gembalczyk, J. Macionczyk, J, Gliwicka
Zabawa dla rodziców i przyjaciół szkoły. do 2.03 I/II Rada Rodziców, dekoracje A. Horzela do uzgodnienia
Dzień Profilaktyki 21.03 III K. Kunat, J.Ulman, A. Horzela
Dzień Dziewcząt. 8.03. III Wychowawcy
Savoir vivre      
Rekolekcje. ~ III  Z. Podleśny,
Rocznica śmierci Jana Pawła II (zm.2 kwietnia 2005) 3.04. IV Z. Podleśny,
Dzień Ziemi. 22.04 23.04.  IV  J. Nocoń
Apel świąteczny- Wielkanoc 28.03 IV J. Macionczyk
Powiatowy Konkurs Prozy i Poezji Obcojęzycznej ~ IV J. Pająk, E. Markiewka, G. Holona-Słodczyk
Tydzień promocji zdrowia ~ V J. Ulman, K. Kunat, M. Liszka, J. Nocoń
3-Maja 27.04. V J.Rduch
Święto szkoły (ur. JPII 18 maja 1920) 18.05 V Wychowawcy (tablica pamiątkowa) B. Kuczera
Dzień Matki i Ojca ~ V/VI D. Gembalczyk, J. Macionczyk, J, Gliwicka
Dzień Sportu 1.06 i Dzień Dziecka 31.05. VI A. Horzela,

J. Ulman- Szłapka

Wybory do samorządu uczniowskiego ~ VI opiekun Samorządu
Komers ~ VI Koordynator A. Horzela, J. Moczko- Pająk
Gimnazjada 7,8,9. ~ VI Nauczyciele wf
Pożegnanie klas III i VIII   VI J. Rduch
Zakończenie roku szkolnego -kościół 20.06 VI Podleśny,  (zmiany logistyczne)
Zakończenie roku szkolnego 21.06 VI Dyrektor, wicedyrektor

Wychowawcy, przedmiotowcy:

2018

 • Parlament Europejski ustanowił rok 2018 rokiem Dziedzictwa Kulturowego
 • 2018 Rokiem Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • Rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)
 • Rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)
 • Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej (w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji
 • Rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych

2019

 • Sejmik ustanowił 2019 r. Rokiem 20-lecia Województwa Śląskiego
 • 80 rocznica wybuchu II wojny światowej
 • 450 rocznica Unii Lubelskiej

Na uroczystościach szkolnych obowiązuje wszystkich strój wizytowy, uczniów –  szkolny.

Uroczystości państwowe i oficjalne: hymn, godło, barwy RP oraz sztandar szkoły.

 • Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęcie państwowe. Dz.U.2016.625 t.j. z dnia 2016.05.05
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.1997.78.483 z dnia 1997.07.16

Art.  28. [Godło, barwy, hymn Rzeczypospolitej Polskiej]

 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

 

 

Kalendarz uroczystości szkolnych 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego – msza św. 4.09. IX  Dyrektorzy, ksiądz, Z. Podleśny, D. Nadolny, wychowawcy
Dzień Języków Obcych                   26.09 IX Nauczyciele j. obcych
Dzień Chłopca. 30.09 IX Wychowawcy
Dzień Edukacji Narodowej- Pasowanie na ucznia gimnazjum                      14.10 13.09 X D. Gembalczyk, J. Klimczak, I. Marcol-Perlak
Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II (16 października 1978) 16.10 X A. Rewer
Pielgrzymka szkół im. Jana Pawła II ~ X J. Klimczak,  do uzgodnienia
Wyjazd do Oświęcimia – kl. III ~ X J. Kubica – Gomola
Rocznica odzyskania niepodległości. 11.11. 10.11 XI J. Kubica – Gomola
Mikołajki/ Szlachetna paczka./Wolontariat ~ XII Samorząd I. Marcol-Perlak
Apel świąteczny -życzenia   XII J. Moczko-Pająk, J. Klimczak, M. Piernikarska
Dzień Babci i Dziadka 21,22.01. ~ I D. Gembalczyk
Balik karnawałowy. do 13.02   D. Gembalczyk
Zabawa dla rodziców i przyjaciół szkoły. do 13.02 I/II Rada Rodziców, dekoracje A. Horzela do uzgodnienia
Dzień Profilaktyki 21.03 III K. Kunat, L. Gacka
Dzień Dziewcząt. 8.03. III Wychowawcy
Rekolekcje. ~ III  Z. Podleśny,
Rocznica śmierci Jana Pawła II (zm.2 kwietnia 2005) 3.04. IV A. Rewer
Dzień Ziemi. 22.04 23.04.  IV G. Skorupa, J. Nocoń
Apel świąteczny- Wielkanoc 28.03 IV E.Piechalak
Powiatowy Konkurs Prozy i Poezji Obcojęzycznej ~ IV J. Pająk, E. Markiewka, G. Holona-Słodczyk
Tydzień promocji zdrowia ~ IV J. Ulman, K. Kunat, M. Liszka, J. Nocoń
3-Maja 27.04. V A. Horzela
Święto szkoły (ur. JPII 18 maja 1920) 18.05 V Wychowawcy(tablica pamiątkowa)
Dzień Matki i Ojca ~ V/VI D. Gembalczyk
Dzień Sportu 1.06 4.06. VI A. Horzela  Ł. Sznabel,

J. Ulman- Szłapka

Wybory do samorządu uczniowskiego ~ VI opiekun Samorządu
Komers ~ VI Koordynator M. Owerko – Liszka
Gimnazjada 7,8,9. ~ VI Nauczyciele wf
Pożegnanie klas III.   VI E. Piechalak
Zakończenie roku szkolnego -kościół 21.06 VI Podleśny,  (zmiany logistyczne)
Zakończenie roku szkolnego 22.06 VI Dyrektor, wicedyrektor

 

Wychowawcy, przedmiotowcy:

 1. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (15.10.1817), 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (5.12.1867),

Parlament Europejski ustanowił rok 2018 rokiem Dziedzictwa Kulturowego

 

Na uroczystościach szkolnych obowiązuje wszystkich strój wizytowy, uczniów –  szkolny.

Uroczystości państwowe i oficjalne: hymn, godło, barwy RP oraz sztandar szkoły.

 • Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęcie państwowe. Dz.U.2016.625 t.j. z dnia 2016.05.05
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.1997.78.483 z dnia 1997.07.16

Art.  28. [Godło, barwy, hymn Rzeczypospolitej Polskiej]

 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

 ******************************************************************************

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Wysłany dnia: Wrzesień 7, 2017 11:23 am

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się 4 września. To pierwszy rok istnienia reaktywowanej po 16 latach Szkoły Podstawowej nr 4, która obecnie nosi imię Jana Pawła II. Uczniami szkoły są również drugie i trzecie klasy wygaszanego gimnazjum.  Po przemówieniu Pani Dyrektor społeczność szkoły uczestniczyła we Mszy św. inauguracyjnej. Następnie klasy wzięły udział  w spotkaniach z wychowawcami na terenie szkoły.

 

Szanowni rodzice! Zapraszamy na „Andrzejki”.

Wysłany dnia: Październik 11, 2017 12:51 p

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Wysłany dnia: Październik 13, 2017 6:43 pm

13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się ślubowanie na sztandar uczniów klasy pierwszej, czwartej i siódmej. Uroczystość wyjątkowa, bo to pierwszy rocznik reaktywowanej po latach Szkoły Podstawowej nr 4. W części oficjalnej pani dyrektor pogratulowała nauczycielom, którzy otrzymali nagrody i odznaczenia na szczeblu pozaszkolnym. Po zakończeniu uroczystości przedstawiono program artystyczny w wykonaniu uczniów zakończony wesołą rywalizacją nauczyciele contra uczniowie.

Uroczystość koordynowała I. Marcol – Perlak.

    WYJAZD DO OŚWIĘCIMIA

Wysłany dnia: Październik 30, 2017 10:13 am

Dnia 26 października uczniowie klas trzecich oddziałów gimnazjalnych wzięli udział w wycieczce do Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu- Brzezince. Wyjazd pozwolił poznać bliżej historię Holocaustu i oddać hołd  więźniom obozu pomordowanym podczas II wojny światowej.

Organizator: J. Kubica- Gomola

       EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Wysłany dnia: Listopad 6, 2017 10:59 am

W październiku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny oraz quiz językowy z okazji Europejskiego Dnia Języków. W konkursie plastycznym I miejsce zajęły Jowita Bombor oraz Ania Nowak z kl. IIIc, a także Natalia Stramek z tej samej klasy. W quizie o językach europejskich w klasie IV zwycięzcą został Karim Szenk, natomiast w klasach gimnazjalnych zwyciężyła Monika Janik z kl. IIIa.

Organizatorzy: nauczycielki języków obcych w SP4

        ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wysłany dnia: Listopad 17, 2017 9:12 am

13 listopada w naszej szkole obchodziliśmy „Dzień z Narodową Rozetą”. Dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły nosili własnoręcznie wykonane kotyliony, czapki, szaliki lub koszulki w polskich barwach narodowych.  W piątek, 10 listopada, w trakcie apelu, uczniom wszystkich klas zostały przybliżone okoliczności utraty niepodległości, wydarzeń z okresu zaborów, a następnie odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku.

Działania koordynowały: J. Kubica-Gomola i I. Marcol-Perlak

SZKOLNE MIKOŁAJKI

Wysłany dnia: Grudzień 11, 2017 10:40 am

6 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy „Dzień z czapką Mikołaja”. Zgodnie z tradycją w tym dniu odwiedził nas św. Mikołaj. Jego pomocnikami były aniołki i diabełki, które pomagały Mikołajowi rozdawać słodycze ufundowane przez Radę Rodziców. Każda klasa mogła sprawdzić się w różnych zagadkach i zadaniach. Wizyta św. Mikołaja przyniosła uczniom wielką radość.

Mikołajki przygotowała  I. Marcol-Perlak.

KLASOWA WIGILIJKA FIT

Wysłany dnia: Styczeń 8, 2018 8:33 am

Dnia 19 grudnia odbyła się klasowa wigilijka klasy II c gimnazjum. Na wigilijnym stole zrobiło się trochę nietypowo, ponieważ oprócz ciasta zawitały zdrowe sałatki, rollsy  z tortilli, parówki w cieście francuskim oraz warzywa, sery i wędliny, z których można było samemu skomponować kanapkę. Pomysłodawcami i wykonawcami wigilijki „FIT” byli uczniowie klasy II c. Odwiedzili nas również pomocnicy św. Mikołaja 🙂

Organizator: A. Horzela

„NIECH ŻYJE BAL!”

Dnia 18 stycznia w świetlicy szkolnej odbył się Bal Przebierańców klasy Ia. Na bal przybyła Marsjanka z Czarownicą, które zaprosiły przebierańców do wspólnej zabawy przy muzyce. Bawiliśmy się w rytmach latynoamerykańskich. Stroje mieliśmy przepiękne i kolorowe. Uczestniczyliśmy w różnych zabawach tanecznych, a szaleństwom nie było końca…

Organizator: D. Gembalczyk i D. Nadolny.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dnia 25 stycznia w naszej szkole gościli dziadkowie i babcie. Zostali zaproszeni na przedstawienie, które specjalnie dla nich przygotowali uczniowie klasy Ia z okazji ich święta. Uczniowie pokazali jak ważni w ich życiu są babcie i dziadkowie. Następnie odbył się poczęstunek dla gości i wspólne zabawy oraz konkurencje wnucząt z dziadkami.

Organizatorzy: D. Gembalczyk i D. Nadolny.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Wysłany dnia:  

Dnia 23 lutego uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystości pasowania na czytelnika. Podczas pierwszej wizyty w bibliotece szkolnej poznali również regulamin oraz wypożyczyli swoją pierwszą książkę. Na pamiątkę każdy otrzymał sygnowaną przez bibliotekę SP4 zakładkę do książki z własnym imieniem.

Pasowanie przeprowadziła R. Stąsiek.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Wysłany dnia:

Dzień Otwartych Drzwi zorganizowany był dla Rodziców i Dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w naszej szkole. Pokazaliśmy, jak szkoła wygląda od wewnątrz, co w niej jest ciekawego i w jakiś sposób można spędzić tu czas. Nauczyciele oraz uczniowie starszych klas zaproponowali gościom wiele ciekawych zajęć: komputerowe, ruchowe, chemiczne, biologiczne, matematyczne, historyczne, polonistyczne, geograficzne, językowe oraz plastyczne. Każdy uczestnik otrzymał coś słodkiego, pamiątkowy gadżet, a niektórzy nawet piątki na nowy rok szkolny. Na zakończenie spotkania wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 

ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA

Wysłany dnia:  

Dnia 4 kwietnia odbył się w naszej szkole apel poświęcony Janowi Pawłowi II z okazji trzynastej rocznicy jego śmierci. Przypomnieliśmy sobie, jak wiele uczynił Papież Polak dla naszej Ojczyzny i dla całego świata. Usłyszeliśmy ulubione pieśni Ojca Świętego. Poprzez klasowe gazetki oraz zapalenie zniczy wyraziliśmy wdzięczność Papieżowi za posługę rodzinie ludzkiej, za to, że niósł orędzie wiary, nadziei i miłości współczesnemu światu oraz za to, że kochał dzieci i młodzież. Pragniemy, aby pozostał na zawsze w naszych sercach i umysłach.

Organizator: A. RewerKomentarze są zamknięte.