*Świetlica*

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica szkolna jest miejscem ogólnie dostępnym – umożliwiającym młodzieży szkolnej:
  • spędzanie pożytecznie i kulturalnie czasu wolnego od nauki,
  • odrabianie zadania domowego pod opieką dyżurujących nauczycieli,
  • rozwijanie zainteresowań oświatowych i artystycznych,
  • realizację prac społecznie użytecznych.
 2. Świetlica jest czynna w godzinach wyznaczonych oddzielnym harmonogramem.
 3. Świetlica zapewnia dożywianie w postaci herbaty i obiadów.
 4. Wydawanie obiadów odbywa się podczas przerw międzylekcyjnych o godzinie 1130 i 1230. 1115  klasa 1.
 5. Z obiadów mogą korzystać chętni uczniowie za pełną odpłatnością oraz ci, którym obiady refunduje OPS.
 6. Uczeń korzystający ze świetlicy ma prawo do:
  • brania udziału we wszystkich zajęciach świetlicowych,
  • abonowania posiłków obiadowych,
  • korzystania z urządzeń oraz dostępnych gier i czasopism,
  • zasięgania wszelkich porad u wychowawców
  • wypowiadania opinii i składania uwag o pracy świetlicy.
 7. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zachowania się w świetlicy obejmującego sprawy porządku, estetyki wystroju wnętrz, poszanowania sprzętu, a ponadto uczniów przebywających w świetlicy obowiązuje:
  • zgłaszanie się u wychowawcy świetlicy po skończonych lekcjach oraz uczniów oczekujących na rozpoczęcie lekcji,
  • zachowanie spokoju,
  • dbałość o sprzęt świetlicowy, czasopisma i urządzenia,
  • punktualność, słowność, uprzejmość,
  • samoobsługa w czasie posiłków.
 8. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w której została utworzona i rozkładu zajęć zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
 9. Wychowawca świetlicy odpowiada przed dyrektorem szkoły za:
  • organizację pracy świetlicy,
  • nabór uczniów,
  • dokumentację (plany pracy, dzienniki zajęć),
  • bezpośredni nadzór nad pracą wychowanków, zabezpieczenie wyposażenia świetlicy.
 10. Zadania wychowawców określa się w Statucie Szkoły.

A K T U A L N O Ś C I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2019/2020 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ŚWIETLICOWE ORŁY

Wysłany dnia: 

Z okazji naszego narodowego Święta Niepodległości dzieci spędzające czas w świetlicy wykonały papierowe białe orły poznając przy okazji znaczenie tego godła Polski.

Pomysłodawca: A. Horzela

MOJA PANI…

W przededniu Święta Edukacji Narodowej wychowankowie świetlicy szkolnej z wielkim zaangażowaniem i radością wykonywali portrety swojej wychowawczyni. Efekty ich pracy w postaci małej galerii pt. „Moja pani…” można podziwiać w holu naszej szkoły.

Poysłodawcy: J. Moczko-Pająk i A. Horzela

************************************************2018/2019******************************************

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W pierwszym tygodniu czerwca w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia z cyklu: „Wszystkie dzieci nasze są…”. Omawialiśmy najlepsze gry dziecięce i w nie graliśmy. Bawiliśmy się na świeżym powietrzu. Rozwiązywaliśmy łamigłówki. Rysowaliśmy ulubioną postać. Odbył się pokaz albumów: „Dumni z naszych…”. Wykonywaliśmy prace ręczne własnego pomysłu. Bawiliśmy się na placu zabaw i odbyły się zabawy z piłką. Układaliśmy puzzle.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W czwartym tygodniu maja w świetlicy szkolnej przygotowaliśmy się do Dnia Matki. Uczyliśmy się wierszyków dla mamy, robiliśmy laurki i kwiatki dla mamy, pisaliśmy życzenia dla naszych mam. Ponadto bawiliśmy się w małych konstruktorów wznosząc różne budowle z klocków, rzepów i innych materiałów. Graliśmy w różne gry planszowe. Bawiliśmy się przy muzyce. Bawiliśmy się na świeżym powietrzu: chustą animacyjną, na placu zabaw, odbyły się zabawy z piłką. Pod koniec maja odbyły się zajęcia z cyklu: „wyginam śmiało ciało”. Poznaliśmy i omawialiśmy zasady fair – play. Rozwijaliśmy świadomość prozdrowotną na świeżym powietrzu. Odbyła się prezentacja swoich zainteresowań.

Wychowawca świetlicy: D. Nadolny

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W drugim tygodniu maja w świetlicy szkolnej bawiliśmy się w małych patriotów. Czytaliśmy tekst  „Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej” i rozwiązywaliśmy quiz do tego tekstu. Powtórzyliśmy  wiersz: „Kto ty jesteś? Polak mały…”. Śpiewaliśmy hymn narodowy. Czytaliśmy tekst Święto Ustanowienia konstytucji i rozwiązywaliśmy quiz do tego tekstu. W tym tygodniu robiliśmy wiosenne witraże. Bawiliśmy się na świeżym powietrzu. Rozwiązywaliśmy rebusy i krzyżówki. Graliśmy w 1 z 10, gry planszowe, w rzuty do celu. Budowaliśmy ciekawe konstrukcje z klocków.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

CERTYFIKAT DLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia:  

W maju świetlica szkolna otrzymała certyfikat: „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”. Certyfikat nadawany jest świetlicom, które wykonały zadnia w konkursie: „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”. Celem konkursu była aktywna promocja świetlic szkolnych, które uczą i wychowują młode pokolenie, dbają o przyjazna atmosferę i atrakcyjny wystrój świetlicy.

Koordynator konkursu: D. Nadolny

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia:  

W kwietniu odbyło się wiele zajęć: czytanie na dywanie, różne gry i  zabawy. Najbardziej lubiane to: rzuty do celu,  chińczyk, warcaby, memo, slimak, rajd, dobble. Bawiliśmy się też w Minicrafta, w sklep. Budowaliśmy ciekawe konstrukcje z klocków. Układaliśmy puzzle oraz puzle matematyczne. Bawiliśmy się w gry ruchowe przy muzyce i w zabawy koordynacyjne oko – ręka.  Poznaliśmy piramidę zdrowego żywienia i sami układaliśmy rysowany jadłospis na jeden dzień pod hasłem  „Jedz warzywa i owoce przez to zyskasz nowe moce”. Czytaliśmy wiersze Brzechwy. Kolorowaliśmy obrazki do wiersza „Na straganie”. Dwudziestego trzeciego kwietnia obchodziliśmy dzień książki. Czytaliśmy i opowiadaliśmy o naszych ulubionych książkach. Wykonywaliśmy własne książeczki. Czytaliśmy na dzień dobry. Kolorowaliśmy obrazki związane z dniem książki. Wykonywaliśmy prace plastyczne wg własnego pomysłu. Obchodziliśmy Dzień Ziemi. Malowaliśmy na temat „jak powinniśmy dbać o nasze środowisko”. Układaliśmy kodeks: „Dobre rady na odpady…”.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia:

W trzecim tygodniu marca w świetlicy szkolnej przygotowaliśmy się do przyjęcia wiosny. Robiliśmy marzannę i wyklejaliśmy wiosenne kwiaty. Kolorowaliśmy Panią Wiosnę. Szukaliśmy pierwszych oznak wiosny podczas spaceru. Przeszliśmy z marzanną po okolicy. Utopiliśmy marzannę i przywitaliśmy wiosnę.  Robiliśmy papierowego bociana. Bawiliśmy się w kino przedstawiając „Pierwszy dzień wiosny”, „Pani wiosna”, „Wiosenny wyścig samochodów”. Bawiliśmy się na świeżym powietrzu w różne gry i zabawy, a także korzystaliśmy z placu zabaw.

Wychowawca świetlicy: D. Nadolny

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia:  

W drugim tygodniu marca w świetlicy szkolnej poznaliśmy twórczość Jana Brzechwy. Wyklejaliśmy sowy do opowiadania „Sowa”, robiliśmy sowy z papierowych rolek. Czytaliśmy wiersze Jana Brzechwy. Naśladowaliśmy  i malowaliśmy zwierzęta, które występują w „ZOO” Brzechwy. Wyklejaliśmy wiosenne kwiatki. Odbył się mini turniej gier planszowych, rzutów do celu. Kolorowaliśmy obrazek do opowiadania „Sowa”. Bawiliśmy się w różne gry i zabawy.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia:  

W pierwszym tygodniu w świetlicy szkolnej robiliśmy ćwiczenia do opowiadania: „Trzeba uważać w sieci…”. Następnie przygotowaliśmy się do obchodzenia Dnia Kobiet – robiliśmy tulipany z papierowych rolek. Wykonywaliśmy laurki dla pań– tulipany malowane widelcami. Uczyliśmy się składać życzenia z okazji Dnia Kobiet. Bawiliśmy się w dziewczęce zabawy np: zakupy. Ponadto przybliżyliśmy sobie wiersze Brzechwy – naśladowaliśmy i malowaliśmy  zwierzęta, które w tych wierszach występowały. Nadal trwała akcja  „czytanie łączy pokolenia”. Graliśmy w piłkarzyki, warcaby, składaliśmy elektronikę i magiczne rzepy. Odbył się mini turniej 1 z 10 i rzuty do celu.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

KONKURS WALENTYNKOWY

Wysłany dnia:  

Dnia 27 lutego w świetlicy szkolnej odbyło się ogłoszenie wyników konkursu walentynkowego, który odbył się 14 lutego. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Cimała. Drugie miejsce zajął Daniel Mateńka. Trzecie miejsce zajął Bartosz Konsek. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mini nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu również otrzymali dyplomy i słodkie nagrody.

Organizator: D. Nadolny

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia:  

Na przełomie lutego i marca na zajęciach świetlicowych rozmawialiśmy na temat: „Bądź bezpieczny w sieci”. Wykonywaliśmy mini plakaty na temat bezpieczenstwa w internecie. Kończyliśmy komiks o bezpieczeństwie w internecie. Rozwiązywaliśmy łamigłówki na temat bezpieczeństwa w sieci. Czytaliśmy na dzień dobry. Budowaliśmy konstrukcje przestrzenne z klocków. Bawiliśmy się w małych elektroników. Graliśmy w różne gry ćwiczące zmysły, gry zręcznościowe i gry planszowe.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia:  

W czwartym tygodniu lutego zainteresowaliśmy się naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi. Odbyliśmy pogadankę o tym,  jak należy się opiekować zwierzętami zimą. Robiliśmy papierowe karmniki i karmnik z drewna. Odpowiadaliśmy na zagadki o ptakach. Rozwiązywaliśmy dyktando graficzne, gdzie rozwiązaniem był ptak i karmnik. Bawiliśmy się „Ptaki z karmnika raz dwa, trzy …”. Rozwiązywaliśmy zadnia: „Zimowa stołówka…”. Dokarmialiśmy ptaszki. Poza tym graliśmy w pory roku, bawiliśmy się sekretami elektroniki i małym elektronikiem oraz graliśmy w różne gry zręcznościowe, ćwiczące zmysły i w gry planszowe.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia:  

Po feriach w świetlicy szkolnej dominował temat: „Święty Walenty”. W pierwszym dniu po feriach malowaliśmy feryjne wspomnienia, przypomnieliśmy sobie regulamin i zasady obowiązujące w świetlicy. W kolejne dni kolorowaliśmy kolorowanki o miłości. Uczyliśmy się rymowanek miłosnych. Rozwiązywaliśmy walentynkowy quiz. Braliśmy udział w konkursie walentynkowym. Robiliśmy walentynkowe wyklejanki. Malowaliśmy kolorowankę matematyczną – walentynki. Śpiewaliśmy piosenki o miłości. Odbyła się pogadanka jak okazywać uczucia. Poza tym graliśmy w gry zręcznościowe i planszowe oraz logiczne i bawiliśmy się.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak.

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W czwartym tygodniu stycznia rozpoczęła się akcja „Czytanie łączy pokolenia”. Słuchaliśmy bajek, które czytali nam nasi starsi koledzy, rodzeństwo, rodzice, nauczyciele. Malowaliśmy okładkę ulubionej książki. Robiliśmy zakładki do książek. Malowaliśmy ulubionego bohatera książkowego. Każdy z nas przyniósł swoją ulubioną książkę i opowiedział, dlaczego wybrał właśnie tę. Byliśmy w krainie bajek. Robiliśmy przedstawienie do bajki. Rozwiązywaliśmy zagadki i zadania o książkach. Czytaliśmy książki naszym kolegom i koleżankom.  Rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa podczas ferii. Bawiliśmy się w małych konstruktorów i elektryków oraz śpiewaliśmy piosenki. Akcja „Czytanie łączy pokolenia” będzie kontynuowana po feriach, bo każdy z nas lubi słuchać czytanych bajek i opowiadań.

Wychowawca świetlicy: D. Nadolny.

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W trzecim tygodniu stycznia w świetlicy szkolnej tematem przewodnim był „Bo Babcia z Dziadkiem to nasze są skarby…”. Na zajęciach odbyła się pogadanka za co kochamy naszych dziadków i jak lubimy spędzać z nimi czas. Wykonaliśmy portrety babci i dziadka, kwiatki dla nich i laurki. Kolorowaliśmy obrazki związane z tematem. Odbyła się próba przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Śpiewaliśmy piosenki dla dziadków i uczyliśmy się wierszyków. Również w tym tygodniu poznaliśmy sekrety elektroniki i bawiliśmy się w małych elektryków. No i oczywiście odbył się Bal Przebierańców – „Niech żyje bal!”.

Wychowawca świetlicy: D. Nadolny

„NIECH ŻYJE BAL!”

Dnia 18 stycznia w świetlicy szkolnej odbył się Bal Przebierańców klasy Ia. Na bal przybyła Marsjanka z Czarownicą, które zaprosiły przebierańców do wspólnej zabawy przy muzyce. Bawiliśmy się w rytmach latynoamerykańskich. Stroje mieliśmy przepiękne i kolorowe. Uczestniczyliśmy w różnych zabawach tanecznych, a szaleństwom nie było końca…

Organizator: D. Gembalczyk i D. Nadolny.

Wysłany dnia: Styczeń 19, 2018 7:38 am

Tematem drugiego tygodnia była zima. Odbyła się pogadanka na temat zimowego ubrania i wyklejaliśmy rękawice. Śpiewaliśmy zimowe piosenki. Rozwiązywaliśmy zagadki o zimie. Czytaliśmy zimowe opowiadania i wiersze. Omówiliśmy zimowy krajobraz. Wykonywaliśmy zimowe kolorowanki. Robiliśmy papierowe bałwanki.  Bawiliśmy się robotami. Rozpoczęliśmy przygotowania do Dnia Babci i Dziadka. Wykonaliśmy dziurkowaną biżuterię. Dużo bawiliśmy się i grali w różne gry.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak.

Wysłany dnia: Styczeń 12, 2018 7:37 am

W trzecim tygodniu grudnia w świetlicy szkolnej trwały wielkie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Ozdabialiśmy papierową bombkę. Ozdabialiśmy cekinami styropianowa bombkę. Wyklejaliśmy bombki plasteliną. Lukrowaliśmy pierniczki świąteczne. Robiliśmy śnieżynki. Śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Rozwiązywaliśmy świąteczne kolorowanki matematyczne. Uczyliśmy się składać życzenia świąteczne. Graliśmy w różne gry i dobrze bawiliśmy się 🙂

Wychowawca świetlicy: D. Nadolny.

 

Wysłany dnia: Styczeń 8, 2018 8:38 am

Dnia 21 grudnia ogłoszono wyniki świątecznego konkursu świetlicowego. W kategorii „Aniołek” zwyciężyli: Im. – Miłosz z kl.1a i Kamil z kl.4a, IIm. – Emilia z kl.1a i Paulina z kl.3b G, IIIm. – Klara z kl. 1a i Mateusz z kl. 1a. W kategori „Kartka świąteczna”: Im. – Dominik z kl.2a G, Jakub z kl. 1a, IIm. – Wiktoria z kl. 1a i Przemek z kl. 1a, IIIm.– Oliwia z kl. 1a i Liliana z kl. 1a. Zwycięzcy  i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

Organizator: D. Nadolny

 

Wysłany dnia: Styczeń 8, 2018 8:35 am

W drugim tygodniu grudnia w świetlicy szkolnej robiliśmy kartki świąteczne techniką origami i papierowe aniołki.. Uczyliśmy się składać życzenia świąteczne. Wykonaliśmy wystrój korytarza i okien. Uczyliśmy się piosenek świątecznych i kolęd. Oglądaliśmy film „Święty Mikołaj”. Piekliśmy pierniki świąteczne. Ubieraliśmy choinkę oraz rozwiązywaliśmy zagadki świąteczne. Robiliśmy łańcuch świąteczny. Ponadto graliśmy w różne gry. Bawiliśmy się w sklep – uczyliśmy się liczyć do dziesięciu. Uczestniczyliśmy w konkursie na najdłuższy lot papierowego samolotu.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

Wysłany dnia: Styczeń 8, 2018 8:30 am

Dnia 14 grudnia podczas zajęć świetlicowych i kółka z edukacji wczesnoszkolnej uczniowie klasy pierwszej przebrali się w małych cukierników i  piekli świąteczne pierniczki, które późnij przyozdabiali na zajęciach świetlicowych. Pierniczki okazały się pyszne, a uczniowie zadowoleni z swojego wypieku 🙂

Zajęcia zorganizowały: D. Gembalczyk i D. Nadolny

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia: Grudzień 20, 2017 8:13 am

W pierwszym tygodniu grudnia uczniowie w świetlicy szkolnej pisali listy- wyklejanki do Świętego Mikołaja. Śpiewali piosenki o Mikołaju. Uczyli się kolęd i pastorałek, śpiewali piosenki o tematyce świątecznej. Oglądali bajkę: „Prawdziwa historia o Świętym Mikołaju” oraz „Rudolf czerwononosy”. Oglądali film: „Śnięty Mikołaj”. Kolorowali portret Mikołaja i malowali Mikołaja. Robili Mikołaja z papieru. Odgadywali zagadki mikołajkowe i świąteczne. Grali w gry tematyczne. Bawili się w sklep z prezentami świątecznymi.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia: Grudzień 8, 2017 10:24 am

Czwarty tydzień listopada był tygodniem czarodziejskim pod hasłem „Czira, czara, nowaki szare…”. Uczniowie słuchali bajek o czarownicach i wróżkach. Poznali przygody małej czarownicy, Wykonywali czarodziejskie czapki i różdżki. Bawili się w : „raz, dwa, trzy czarownica patrzy…”, wykonywali magiczne sztuczki oraz robili zabawki z magicznych rzepów. Bawili się w mini kino: „Bajka o czarownicy”. Oglądali fragment filmu „Harry Potter i kamień filozoficzny”. Malowali kolorowankę matematyczną: „Bal czarodziejek”. W tym tygodniu również odbył się Andrzejkowy Bal Czarodziejów, Czarodziejek, Wróżek i Wróżbitów.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

 

UWAGA, KONKURS!

Wysłany dnia: Grudzień 6, 2017 8:37 am

Świetlica szkolna ogłasza konkurs na kartkę Bożonarodzeniową własnoręcznie wykonaną i aniołka świątecznego własnoręcznie wykonanego. Technika wykonania dowolna. Prace należy przynosić do 14.12.2017r. do pani Nadolny lub pana Klimczaka. Dla zwycięzców są przewidziane dyplomy i nagrody oraz oceny celujące dla wszystkich uczestników z zajęć technicznych (dla uczniów klas gimnazjalnych), techniki (dla uczniów klasy 4a),  religii (dla uczniów klasy 1a). Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

                                                                       Organizator: D. Nadolny

Wysłany dnia: Grudzień 6, 2017 8:28 am

 Dnia 29 listopada w świetlicy szkolnej odbył się Bal Andrzejkowy Czarodziejów, Czarodziejek, Wróżek i Wróżbitów. Wszyscy uczestnicy wystąpili w przebraniach. Wróżyli z wosku i z kart. Bawili się przy muzyce. Otrzymali również poczęstunek. Na koniec zabawy odbył się pokaz sztuczek w wykonaniu Pawła Drożdża.Wszyscy tak dobrze się bawili, ze nie chcieli wracać do domu 🙂

Organizatorzy: D. Nadolny i J. Klimczak

Wysłany dnia: Grudzień 1, 2017 10:30 am

W trzecim tygodniu listopada uczniowie poznali savoir-vivre – dobre obyczaje przy jedzeniu i magiczne słowa oraz dobre maniery w szkole i zasady fair play. Kolorowali rysunki jak nie powinno zachowywać się przy stole. 21 listopada był dniem życzliwości w tym dniu uczniowie wykonywali ordery życzliwości z papierowego talerzyka. Poza tym bawili się pląsali i grali. W środę przygotowywali sie do dnia pluszowego misia i oglądali bajkę „Miś Uszatek” oraz malowali swoje ulubione pluszaki. W czwartek odbył się „Dzień Pluszowego Misia”. W piątek grali w gry stolikowe, wyklejali misie i bawili się w ciucibabkę.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

Wysłany dnia: Grudzień 1, 2017 10:21 am

Na zajęciach świetlicowych  23 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Każdy uczeń przyniósł swojego ulubionego pluszaka. Bawiliśmy się i wykonywaliśmy misiowe zadania. Za każde wykonane misiowe zadanie dostaliśmy słodkiego misia w postaci żelek lub ciasteczek. Zadania były następujące: musieliśy wykonać misia z papieru, wymienić jak najwięcej bajek, w których bohaterami są misie, śpiewaliśmy piosenki o misiach i tańczyliśmy: „Jedna łapka, druga łapka – ja jestem niedźwiadek…”, lepiliśmy misie z plasteliny, oglądaliśmy bajkę „Miś Uszatek”, bawiliśmy się w misiową ciuciubabkę, robliliśmy misie z rzepów oraz rozwiązywaliśmy łamigłówki i zagadki o misiach.

Organizator: D. Nadolny

·         NAGRODZONE RÓŻAŃCE

Wysłany dnia: Listopad 22, 2017 9:20 am

W konkursie na własnoręcznie wykonany różaniec zwyciężyli: I m.- Filip z kl. 4A, Kamil z kl. 4A, Paweł z kl.1A, II m. – Kamil z kl. 1A i Julia z kl. 4A, III m. Mateusz z kl.1A, Przemysław z kl.1A i Daniel z kl. 4A. Wyróżnienia otrzymali: Eliza z kl.1A, Mateusz z kl. 1A, Wiktoria z kl. 1A, Jakub z kl.1A, Miłosz z kl. 1A, Justyna z kl. 4A, Rafał z kl.4A. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Organizator: D. Nadolny

     KONKURS „JESIENNY SPACER”

Wysłany dnia: Listopad 22, 2017 9:17 am

W konkursie  „Jesienny spacer” ogłoszonym przez świetlicę szkolną było wielu zwycięzców. W kategorii PRACA PRZESTRZENNA: I m. – Paweł Drożdż, II m. – Przemysław Sitarski i Karim Szenk, III m. – Mateusz Asztemborski oraz wyróżnienie – Klaudia Mętlewicz. W kategorii ZDJĘCIE:  I m. – Hanna Dzierżawa, II m. – Rafał Lazar, III m.– Andrzej Lazar. W kategorii PRACA PLASTYCZNA: I m. – Klaudia Bednarek, II m.– Filip Szenk, III m.– Miłosz Lazar oraz wyróżnienia – Liliana Juraszczyk, Wiktoria Mura i Jurek Juraszczyk. Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody.

Organizator: D. Nadolny

      INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia: Listopad 22, 2017 9:12 am

W drugim tygodniu listopada obchodziliśmy Dzień z Narodową Rozetą. Zaczęliśmy też przygotowania do zajęć o tematyce „Czira, czara, nowaki szare”. Czytaliśmy bajki o dobrej czarownicy. Rozwiązywaliśmy łamigłówkę matematyczną „Nasza mała czarownica”. Wykonywaliśmy przedmioty z magicznych rzepów oraz odpowiadaliśmy na czarodziejskie zagadki. Graliśmy też w zaczarowane gry.

Wychowawca świetlicy: D. Nadolny

·         INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia: Listopad 17, 2017 9:10 am

W pierwszym tygodniu listopada przygotowywaliśmy się do obchodów Świeta Niepodległości. Dowiedzieliśmy się jakie znaczenie miało odzyskanie niepodległości dla Polaków. Poznaliśmy symbole narodowe –  godło i flagę. Rozmawialiśmy na temat „Szczęśliwe dziecko w wolnym kraju”. Wyklejaliśmy flagę Polski i kolorowaliśmy godło Polski, rozwiązywaliśmy zagadki o Polsce. Uczyliśmy się wiersza: „Kto ty jesteś? – Polak mały.”. Śpiewaliśmy hymn Polski i układaliśmy puzzle – godło Polski. Graliśmy w gry: „Quiz o Polsce”, „Co wiem o Polsce”, „Prawda – fałsz o Polsce”, „Polak mały”. Wykonaliśmy kotyliony, które 13 listopada nosiliśmy, ponieważ w szkole był ogłoszony „Dzień z Narodową Rozetą”. W tym dniu również odśpiewaliśmy hymn, powtórzyliśmy wiersz „Kto ty jesteś? – Polak Mały”. Rozwiązywaliśmy łamigłówki „Polska moja Ojczyzna”. Poznaliśmy „legendę o Lechu, Czechu i Rusie” i kolorowaliśmy do niej obrazki.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny i J. Klimczak

·         INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia: Listopad 10, 2017 8:14 am

Czwarty tydzień października w świetlicy szkolnej poświęcony był zdrowemu odżywianiu pod hasłem: „Jedz warzywa i owoce – zyskasz przez to nowe moce”. Uczniowie tworzyli tematyczne wyklejanki,  robili sałatkę owocową, uczestniczyli w konkursie „Talerzyk zdrowia”. Grali również w grę „Wiem co jem” i odpowiadali na owocowe zagadki. Dowiedzieli się,  co to jest piramida zdrowego żywienia i poznali podstawy zdrowego odżywiania. Przedstawiali teatrzyki za pomocą „świeżaków”.

Wychowawca świetlicy: D. Nadolny

·         INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia: Październik 27, 2017 4:20 pm

W trzecim tygodniu października zajęcia w świetlicy szkolnej związane były z tematem „W poszukiwaniu złotego liścia”. Dzieci ukierunkowane były na dostrzeganie uroków i walorów jesiennego lasu. Poznały wiersze o jesieni, jesienne zagadki, nauczyły się piosenki: „Moja jesienna piosenka”. Malowały kosze jesiennych darów oraz prace do konkursu „Jesienny spacer”. Uczestniczyły również w święcie pieczonego ziemniaka. Bawiły się chustą animacyjną na świeżym powietrzu.

Wychowawcy świetlicy: D. Nadolny, J. Klimczak

·         ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Wysłany dnia: Październik 20, 2017 4:14 pm

19 października odbyło się świetlicowe Święto Pieczonego Ziemniaka. Najpierw uczniowie nauczyli się okrzyku: „Święto ziemniaka dzisiaj mamy na pieczonego ziemniaka czekamy”. Następnie pląsali: „Mój ziemniaku, mój malutki…”. Później odbyły się ziemniaczane zabawy z chustą animacyjną, tworzenie ziemniaczanych jeżyków, biegi z ziemniakiem, sadzenie i zbieranie ziemniaków, rzut do celu ziemniakiem itp. Następnie dzieci przedstawiały teatrzyk kukiełkowy z ziemniaków, rozwiązywały ziemniaczany quiz, odgadywały jesienne zagadki, wymieniały potrawy z ziemniaka no i oczywiście jadły pieczone ziemniaki. Wszyscy świetnie się bawili.

Organizator: D. Nadolny

·         INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia: Październik 18, 2017 8:29 am

W drugim tygodniu października w świetlicy szkolnej uczniowie przygotowywali się do Dnia Edukacji Narodowej. Robili laurki dla swojej pani oraz wykonali piękne kwiaty na drabinkach. Uczyli się również składać życzenia i pisali życzenia dla swojej pani oraz uczestniczyli w próbach przygotowujących do występu podczas Dnia Edukacji Narodowej. Poza tym uczestniczyli w grach i zabawach, uczyli się piosenek i spędzali czas na świeżym powietrzu.

Wychowawca świetlicy: D. Nadolny

·         INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia: Październik 13, 2017 6:28 am

W pierwszym tygodniu października odbyły się zajęcia o tematyce „Przyszła jesień z pełnym koszem”. Uczniowie rozwijali wrażliwość na piękno jesiennego krajoobrazu. Wylepiali grzybki z plasteliny, malowali jesienne liście wg. kolorystyki cyfrowej, malowali farbami kosz pełen jesiennych owoców. Rozwiązywali rebusy i zagadki jesienne oraz bawili się w jesienne kolory. Grali także w gry planszowe i bawili się na świeżym powietrzu.

Wychowawca świetlicy: D. Nadolny

·         INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia: Październik 6, 2017 8:05 am

W ostatnim tygodniu września  dzieci zapisane do świetlicy szkolnej  brały udział w zajęciach z bezpieczeństwa – w drodze do i ze szkoły, na co dzień, na placu zabaw. Uczyły się również numerów alarmowych oraz grały w grę planszowa „Telefon 112 – wszyscy na pomoc”. Słuchały także historyjek o bezpiecznym zachowaniu i uczyły się wierszyków o bezpieczeństwie. Korzystając z pięknej pogody brały również udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu. W tym tygodniu odbył się także Świetlicowy Dzień Chłopca.

Organizatorzy: D. Nadolny i J. Klimczak

·         ŚWIETLICOWY DZIEŃ CHŁOPCA

Wysłany dnia: Październik 4, 2017 7:16 am

Dnia 28 września odbył się Świetlicowy Dzień Chłopca. Przeprowadzono konkursy dla chłopaków: zaplatanie warkoczy (bransoletki z żyłek), taniec do muzyki, ulepienie ulubionej zabawki chłopaków z plasteliny, odbicie dłoni chłopaków, konkurencja prawda – fałsz. Wszyscy chłopcy dzielnie zaliczyli konkurencje, więc otrzymali laurki wykonane przez dziewczyny i poczęstunek. Na koniec wszyscy bawili się  wspólnie przy muzyce.

 Organizator: D. Nadolny

·         INFORMACJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wysłany dnia: Październik 4, 2017 7:06 am

W trzecim tygodniu września w świetlicy szkolnej uczniowie kolorowali środki transportu za pomocą kropek oraz wyklejali żaglówki, uczestniczyli również w grach i zabawach logicznych, edukacyjnych i planszowych. W tym tygodniu odbył się Świetlicowy Mini Talent Show. Uczestnicy zajęć świetlicowych słuchali też bajki: „Przygody dobrej czarownicy”.

Organizator: D. Nadolny i J. Klimczak

·         SZKOLNA ŚWIETLICA TĘTNI ŻYCIEM

Wysłany dnia: Wrzesień 27, 2017 7:49 am

W drugim tygodniu świetlicowi uczniowie uczestniczyli w grach zręcznościowych, logicznych i edukacyjnych. Odbyły się również pierwsze ćwiczenia w pisaniu „szlaczki i zygzaczki”. Dzieci próbowały także swoich sił w redagowaniu historyjek „Opowiem ci…”. Gazetka świetlicowa wzbogaciła się o liczne prace uczniów, którzy tworzyli rysunki i wydzieranki przedstawiając swoje zainteresowania.

Organizatorzy: D. Nadolny i J. Klimczak

·         CO SŁYCHAĆ W SZKOLNEJ ŚWIETLICY?

Wysłany dnia: Wrzesień 27, 2017 7:38 am

W pierwszym tygodniu roku szkolnego uczniowie zapoznali się z zasadami obowiązującymi w świetlicy, uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, zabawach z chustą animacyjną, w różnorodnych grach oraz  rysowali wspomnienia z wakacji. Po wstępnej pogadance tworzyli drzewo pragnień świetlicowych, gdzie na swoich dłoniach wypisali, co chcieliby robić przebywając w świetlicy.

Organizatorzy: D. Nadolny, J. KlimczakKomentarze są zamknięte.