Wolontariat

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2019-20:

AKCJE CHARYTATYWNE:

———————————————— A K T U A L N O Ś C I  ————————————————–

OKRESOWE PODSUMOWANIE AKCJI

Okresowe podsumowanie akcji „Odkręcamy – Pomagamy” zbiórka nakrętek dla Joasi.

OKRESOWE PODSUMOWANIE AKCJI

 

Okresowe podsumowanie akcji „Odkręcamy – Pomagamy” zbiórka nakrętek dla Joasi.

SCHRONISKO DZIĘKUJE

Schroniskowe zwierzaki dziękują ofiarodawcom za ciepłe kocyki, kołderki i smaczne jedzonko. A my dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.

OKRESOWE PODSUMOWANIE AKCJI

 

Poniżej podajemy w kilogramach ilość zebranych w listopadzie nakrętek

w ramach akcji „Odkręcamy – pomagamy” – zbiórka nakrętek dla Joasi:

kl. Ia – 3,6 / kl. Ib – 3,25 / kl. IIa – 6,45 / kl. IIb – 3,95 / kl. IIIa- 1,95

kl. Va – 17,05 / kl. Vb – 7,7 / kl. VIa – 0,25 / kl. VIIIa – 0

KOLEJNA AKCJA

Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski organizują akcję „SP4 dla zwierząt w schroniskach „. Zbieramy niepotrzebne koce, ręczniki, starą pościel. Chętnie wszystko „przygarniemy” i przekażemy do schronisk w Rybniku i Raciborzu.  Karma dla psów i kotów również mile widziana. Zbiórka będzie trwała do 20 grudnia.

Do 20 grudnia rwa także zbiórka artykułów żywnościowych, szkolnych i zabawek organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta Rybnika. Celem akcji jest przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych ubóstwem.

ŚWIĄTECZNA PACZKA RADOŚCI

Chciałabym bardzo podziękować wszystkim za ogromne zaangażowanie w akcje charytatywne prowadzone na terenie naszej szkoły. W akcji „Świąteczna paczka radości” wzięło udział ponad 50 osób z naszej szkoły. Przygotowaliśmy z wolontariuszami kilka dużych kartonów darów, które zostały przekazane pracownikom Fundacji PULS-MED Blisko Ciebie.

DLA DZIECI NA KRESACH

Wysłany dnia: 

Zakończyliśmy trwającą od 10 do 31 października akcję charytatywną „Święty Mikołaj z polskimi dziećmi mieszkającymi na Kresach”. Zebraliśmy mnóstwo darów, które zostały przekazane głównym organizatorom akcji. Bardzo dziękujemy uczniom i rodzicom z zaangażowanie.

WYNIKI ZBIÓRKI NAKRĘTEK

nakrętki

Powyżej przedstawiamy okresowe podsumowanie akcji „Odkręcamy – pomagamy” – zbiórka nakrętek dla Joasi. Ilość zebranych nakrętek podana jest w kilogramach.

 Komentarze są zamknięte.