Wolontariat 19_20

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2019-20:

AKCJE CHARYTATYWNE:

———————————————— A K T U A L N O Ś C I  ————————————————–

DLA DZIECI NA KRESACH

Wysłany dnia: 

Zakończyliśmy trwającą od 10 do 31 października akcję charytatywną „Święty Mikołaj z polskimi dziećmi mieszkającymi na Kresach”. Zebraliśmy mnóstwo darów, które zostały przekazane głównym organizatorom akcji. Bardzo dziękujemy uczniom i rodzicom z zaangażowanie.

WYNIKI ZBIÓRKI NAKRĘTEK

nakrętki

Powyżej przedstawiamy okresowe podsumowanie akcji „Odkręcamy – pomagamy” – zbiórka nakrętek dla Joasi. Ilość zebranych nakrętek podana jest w kilogramach.

 Komentarze są zamknięte.