Opieka zdrowotna

OPIEKA ZDROWOTNA
12 września 2019r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Opieka realizowana jest w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Higienistka

Informacja dla rodziców.

Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA  z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U.2019.736 t.j. z dnia 2019.04.19

 Stomatolog

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami, zostało zawarte  porozumienie z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Dentystyczną lek. stom. Janina Korduła – Pilor z siedzibą przy ul. Chrobrego 39 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik.Komentarze są zamknięte.