Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 4

Shrunk Expand

 • DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

  „W naszej szkole każdy uczeń wie, że tabliczka mnożenia w życiu przyda się.
  Nie każdy jeszcze dobrze ją zna, więc ważne zadanie codziennie ma!” 

  2 października trzecioklasiści świętowali Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie utrwalali i powtarzali tabliczkę mnożenia w trakcie różnorodnych zabaw aktywizujących, które dostarczyły im mnóstwo emocji i dobrej zabawy.

  Koordynatorzy: J. Gliwicka i J. Macionczyk


 • EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W SP4

  Z okazji Europejskiego Dnia Języków, obchodzonego co roku 26 września, uczniowie klasy 7 stworzyli okolicznościowy plakat. Projekt ten został wykonany kolorową kredą na chodniku przed głównym wejściem do szkoły.  Pierwszoklasiści za pomocą prac plastycznych przedstawili najciekawsze informacje o krajach Wielkiej Brytanii, a pozostałe klasy –  projekty plakatów związanych z tym dniem.

  Koordynatorzy: A. Szwejczewski, D. Gembalczyk, M. Mentlik

   


 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  Pierwszego września pierwszoklasiści wraz ze swoim Rodzicem zostali uroczyście powitani przez Panią Dyrektor oraz wychowawcę. Był nawet niecodzienny tort z fajerwerkami. Uczniowie zostali obdarowani tradycyjnym rogiem obfitości, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Starsze klasy spotkały się z wychowawcami we własnych salach. Życzymy wszystkim uczniom w nowym roku szkolnym 2020/2021 wiele radości i sukcesów w nauce.

  Przygotowanie: D. Gembalczyk i M. Mentlik


 • Ubezpieczenie uczniów.

  Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021.

  Informacja MEN dotycząca ubezpieczenia „…w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju. Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej (…) w  sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i  turystyki[….”

  Firmy ubezpieczeniowe, które złożyły ofertę na rok szkolny 2020/2021.

  1. Generali – www.bezpieczny.pl
  2. PZU – Bezpieczna szkoła z PZU Lucyna Misala
  3. Ergo Hestia – www.ubezpieczenia-rybnik.pl
  4. NAU Inter Risk – ubezpieczenia.nau.pl
  5. Inter Risk Edu Plus – ochrona z klasą.pl       
   Inter Risk Vienna Insurance Group – Bezpieczne Ubezpieczenia .pl  –  Pandemia w zakresie ubezpieczenia
   Inter Risk  – Vienna Insurance Group – www.klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  6. AVIVA „Twoje dziecko”– aviva.com.pl/ kberek       
  7. NNW Szkolne – Warta – www.warta.pl
  8. Szkolna Agencja Ubezpieczeniowa – NowaKlasa.pl – aktywna ochrona pandemiczna COVID-19
  9. COMPENSA Vienna Insurance Group – www.szkola.compensa.pl
  10. AXA www.axa.pl/szkolne      mail :  piotr.anzel.ubez@gmail.com
  11. Odpowiedzialni.pl https://nwucznia.pl/?page_id=11
  12. Damian Grzegorzyca, kom.533761234, link do zakupu: www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20093

 • Stypendium szkolne. Dowóz uczniów niepełnosprawnych.

  Stypendium szkolne 2020/2021

  Do 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł na osobę w rodzinie, dochód jest obliczany za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

  Szczegółowe informacje w zakładce stypendia szkolne.

  Wzór wniosku dla rodziców, którzy dowożą samochodem własnym dzieckoniepełnosprawnedo szkoły i chcieliby zawrzeć z PM umowę dotyczącą zwrotu kosztów za paliwo.  Wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta.
  Wniosek można bezpośrednio pobrać ze strony Wydział Edukacji -> https://edukacja.rybnik.eu/2008/04/23/pliki-do-pobrania/


 • Informacje dotyczące 2.09.2020

  Od 2.09.2020 klasy przychodzą do szkoły wg ustalonego schematu.

  Edukacja wczesnoszkolna:

   Wejście i wyjście uczniów od strony przedszkola (wejście tył szkoły).

  8.00 klasy 2a,3a,2b

  8.15 klasy 1a,3b,1b

  Po upływie miesiąca następuje zamiana godzin przychodzenia do szkoły.

  Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przed godz. 8.00 wchodzą wejściem głównym.

  Rodzice nie wchodzą z uczniami na teren szkoły – przekazują ucznia w strefie wydzielonej. Rodzice
  i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej), pamiętając
  o obowiązku odstępu co najmniej 1,5m. W klasach uczniowie mogą przebywać bez maseczek.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Klasy 4-7

  Wejście i wyjście uczniów – wejście główne.

  Rodzice nie wchodzą z uczniami na teren szkoły – przekazują ucznia w strefie wydzielonej. Rodzice
  i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej). W klasach uczniowie mogą przebywać bez maseczek.

  Po dezynfekcji uczniowie mogą korzystać z szatni – wchodzimy jednym wejściem, wychodzimy drugim.

  WAŻNE – 2.09.2020 uczniowie przynoszą do szkoły kluczyki do szafek w szatni – jest to bardzo ważne, ponieważ zostaną zmienione szafki ze względu na podział szatni na strefy.

  W nowym roku szkolnym będą obowiązywały nowe zasady spędzania przerw oraz nowe godziny obiadu, o czym uczniowie zostaną poinformowani przez swoich wychowawców.

  Sugerujemy, aby rodzice zaopatrzyli swoje dzieci w dresy (oprócz tradycyjnego stroju na wf), ponieważ zgodnie z wytycznymi GIS i MEN większość zajęć będzie odbywała się na boisku szkolnym z uwzględnieniem warunków pogodowych.


 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020_2021

  Szanowni rodzice, drodzy uczniowie,

  do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi. Jeżeli dziecko gorączkuje, kaszle nie przychodzi do szkoły. Nie przychodzą do szkoły również uczniowie, których najbliżsi są objęci kwarantanną lub izolacją. O powodzie nieobecności ucznia informujemy wychowawcę. W zakładce COVID – 19 zamieszczono wytyczne do pracy szkół GIS i MEN.

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021            1.09. 2020

  Godzina 8.00 – klasy II

  Godzina 8.15 – klasy III

  Wejście i wyjście uczniów od strony przedszkola (wejście tył szkoły).

  Spotkanie z wychowawcą 45 min. – powrót do domu-  klasy wychodzą osobno.

  Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do świetlicy i na obiady (koszt obiadu 4,50).

  Do świetlicy uczęszczają uczniowie pracujących  rodziców (pracuje i tata, i mama) bez możliwości zapewnienia innej opieki (np. dziadek, babcia).

  Rodzice nie wchodzą z uczniami na teren szkoły – przekazują ucznia w strefie wydzielonej. Rodzice
  i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej). W klasach uczniowie mogą przebywać bez maseczek.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Godzina 8.00 – klasy IV i VII

  Godzina 8.15- klasy VI

  Wchodzimy i wychodzimy wejściem głównym.

  Spotkanie z wychowawcą 45 min. – powrót do domu-  klasy wychodzą osobno.

  Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji  na obiady (koszt obiadu 4,50).

  Rodzice nie wchodzą z uczniami na teren szkoły – przekazują ucznia w strefie wydzielonej. Rodzice
  i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej). W klasach uczniowie mogą przebywać bez maseczek.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Przerwa na wietrzenie i dezynfekcję.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Godzina 9.15  – klasa Ia 

  Wchodzimy i wychodzimy wejściem głównym. Uczeń przychodzi z jednym rodzicem. Rodzic ma dla swojego dziecka róg obfitości (średni). Rodzice i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej).Spotkanie na górnym holu szkoły. Na spotkaniu obecni będą dyrektor, wicedyrektor, wychowawca, intendent, opiekun świetlicy, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania rodziców związane z organizacją pobytu ucznia w szkole.

  Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do świetlicy i na obiady (koszt obiadu 4,50).

  Do świetlicy uczęszczają uczniowie pracujących  rodziców (pracuje i tata, i mama) bez możliwości zapewnienia innej opieki (np. dziadek, babcia).

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Przerwa na wietrzenie i dezynfekcję.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Godzina 11.00  – klasa Ib 

  Wchodzimy i wychodzimy wejściem głównym. Uczeń przychodzi z jednym rodzicem. Rodzic ma dla swojego dziecka róg obfitości (średni). Rodzice i uczniowie posiadają maseczki i dezynfekują ręce w strefie wspólnej (wydzielonej). Spotkanie na górnym holu szkoły. Na spotkaniu obecni będą dyrektor, wicedyrektor, wychowawca, intendent, opiekun świetlicy, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania rodziców związane z organizacją pobytu ucznia w szkole.

  Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do świetlicy i na obiady (koszt obiadu 4,50).

  Do świetlicy uczęszczają uczniowie pracujących  rodziców (pracuje i tata, i mama) bez możliwości zapewnienia innej opieki (np. dziadek, babcia).

   

  Wszystkich chętnych uczniów wraz z rodzicami zapraszamy na mszę św. inaugurującą rok szkolny 2020 -2021 1.09.2020 na godz. 18.00 do Bazyliki św. Antoniego.Facebook