• O SKARBNIKU DLA NAJMŁODSZYCH

  Dnia 10 grudnia uczniowie klas I – III mogli zobaczyć spektakl wystawiany w gwarze śląskiej „O Skarbniku z głębokiej kopalni” w wykonaniu Teatru Bajkowe Skarbki Śląska. Bajka opowiadała historię biednego górnika Zeflika i jego żony Karolinki i ich spotkania z bogatą Hrabiną i Skarbnikiem. Uczniowie mogli poznać niektóre dawne zwyczaje naszego regionu oraz tańczyć i bawić się z aktorami.

  Organizator J. Macionczyk


 • OKRESOWE PODSUMOWANIE AKCJI

  Poniżej podajemy w kilogramach ilość zebranych w listopadzie nakrętek

  w ramach akcji „Odkręcamy – pomagamy” – zbiórka nakrętek dla Joasi:

  kl. Ia – 3,6 / kl. Ib – 3,25 / kl. IIa – 6,45 / kl. IIb – 3,95 / kl. IIIa- 1,95

  kl. Va – 17,05 / kl. Vb – 7,7 / kl. VIa – 0,25 / kl. VIIIa – 0

  Koordynator: J. Ulman-Szłapka

   

   


 • DZIEŃ GÓRNIKA

  Dnia 4 grudnia klasa III gościła u siebie górników, którzy opowiedzieli o trudach pracy w kopalni, jak również zapoznali uczniów z elementami górniczego stroju galowego. Pielęgnowanie śląskiej tradycji oraz gwary niech towarzyszy młodemu pokoleniu.

  Organizator: D. Gembalczyk


 • WOLONTARIAT – OGŁOSZENIE

  Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski organizują akcję „SP4 dla zwierząt w schroniskach „. Zbieramy niepotrzebne koce, ręczniki, starą pościel. Chętnie wszystko „przygarniemy” i przekażemy do schronisk w Rybniku i Raciborzu.  Karma dla psów i kotów również mile widziana. Zbiórka będzie trwała do 20 grudnia.

  Do 20 grudnia rwa także zbiórka artykułów żywnościowych, szkolnych i zabawek organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta Rybnika. Celem akcji jest przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych ubóstwem.

  Koordynator szkolnego wolontariatu: J. Ulman – Szłapka


 • ŚWIĄTECZNA PACZKA RADOŚCI

  Chciałabym bardzo podziękować wszystkim za ogromne zaangażowanie w akcje charytatywne prowadzone na terenie naszej szkoły. W akcji „Świąteczna paczka radości” wzięło udział ponad 50 osób z naszej szkoły. Przygotowaliśmy z wolontariuszami kilka dużych kartonów darów, które zostały przekazane pracownikom Fundacji PULS-MED Blisko Ciebie.

  Koordynator: J. Ulman-Szłapka


 • ŻYCIE BEZ PRZYPAŁU

  Młodzież z SP nr 4 im. Jana Pawła II już nie da się nabrać na dopalacze. Ósmoklasiści w dniu 27 listopada wzięli udział w zajęciach pod nazwą Życie bez przypału. Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwsza to spotkanie z dziennikarzem, który w codziennej pracy opisuje zdarzenia, do których doszło pod wpływem zażywania dopalaczy. Młodzi ludzie dowiedzieli się w jakich warunkach sprzedawane i produkowane są te środki, jakie toksyczne rzeczy dodają do nich sprzedawcy oraz do czego zdolne są osoby po ich zażyciu. Druga część zajęć, to nauka pierwszej pomocy. Młodzież uczyła się jak postępować z osobą z nagłym zatrzymaniem krążenia, ćwiczyła resuscytację krążeniowo-oddechową, zaznajamiała się z działaniem AED oraz poznała wyposażenie torby ratowniczej. Zajęcia Życie bez przypału zostały zorganizowane przez Fundację Kumak i współfinansowane przez Miasto Rybnik.

  Koordynator: D. Nadolny

   


 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PAPIESKIEGO

  W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny: „Portret Jana Pawła II” , którego celem było przybliżenie sylwetki patrona szkoły. W konkursie zwycięzcami zostali: I miejsce – Maciej z kl. Ib, Kamil z kl. Va, II miejsce  – Zuzanna z kl. I a, III miejsce – Milena z kl. IIb. Wyróżnienia otrzymali: Oliwia z kl. III, Jakub z kl. III i Julia z kl. VI. Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody. Uczestnicy konkursu również otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia. W konkursie wzięło udział 30 uczniów.

  Organizator: D. Nadolny