Logopeda 19_20

Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy. Zbiór przedstawionych poniżej celów wyznacza jednocześnie program terapii. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupie ( 2- 4 dzieci). Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 45min. Możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu ze względu na indywidualne potrzeby ucznia, łączny czas nie może być krótszy niż ustalony na początku roku przydział.

Cele pracy logopedycznej

  1. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
  2. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej.
  3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
  4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
  5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
  6. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
  7. Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką.

DNI PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO  2019/2020

wtorek – sala 15          środa – sala 15         czwartek – sala 15/ sala 2

ZAPRASZAM RODZICÓW DO KONTAKTU W CZASIE WYWIADÓWEK I KONSULTACJI.        

W PRZYPADKU PILNYCH PYTAŃ PROSZĘ O INFORMACJĘ POPRZEZ E-DZIENNIK.

                                                       LOGOPEDA SZKOLNY: mgr Grażyna Holona-Słodczyk

Plan pracy logopedy:

Regulamin uczęszczania na zajęcia logopedyczne:Komentarze są zamknięte.