Konsultacje Wywiadówki 20_21

Harmonogram spotkań z rodzicami 2020_2021

godzina 17.00 ( informacja bieżąca do rodziców czy wyznaczone spotkanie będzie on-line czy w szkole _ uzależnione od sytuacji epidemiologicznej oraz obowiązujących przepisów)

Zebranie z rodzicami klas pierwszych – 1 września

Zebranie z rodzicami – online lub w szkole – 14 września

Konsultacje – przez e – dziennik lub indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu
z rodzicem.- 22 października

Wywiadówki – online- 2 grudnia

Konsultacje – przez e – dziennik lub indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu
z rodzicem.- 18 marca

Wywiadówki – online – 12 majaKomentarze są zamknięte.