Egzamin 2019

Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty.

  1. Terminy:

– egzamin gimnazjalny – 10, 11 i 12 kwietnia,

– egzamin ósmoklasisty – 15, 16 i 17 kwietnia,

– egzamin próbny – 3, 4 i 5 grudnia.

  1. Dostosowanie form i warunków egzaminu (zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE) – do 15 października należy złożyć opinię lub zaświadczenie lekarskie, jeżeli jeszcze nie zostały złożone.
  2. Deklaracje dotyczące języka obcego, z którego uczeń będzie zdawał egzamin, należy wypełnić i oddać p.Rewer.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty znajdują się
    na stornach: „oke.jaworzno.pl” i „cke.gov.pl” w zakładkach „Egzamin gimnazjalny”, „Egzamin ósmoklasisty”.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

            Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej
oraz gimnazjum, a także sposób punktowania na świadectwie ocen oraz wyników egzaminów zostały zamieszczone na stronie  www.men.gov.pl/rekrutacja”. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.Komentarze są zamknięte.